středa 19 prosinec 2018

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Kalendář novinek a událostí

Kalendář událostí

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY
sobota, 03 únor 2018, 09:00 - 17:00
Shlédnutí : 621
od Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní teoreticko-praktický seminář

 

ZÁCHRANA ZE ZAMRZLÉ VODNÍ PLOCHY

 

 

KDY: 3. 2. 2018 (9.00 – 17.00)

 

KDE: Výcvikové středisko Vodní záchranné služby ČČK v Dolní Vltavici

 

Program:

 

09.30 – 12.30 Teoretická část semináře

 

- prezentace odborných témat:

 

Letecká záchranná služba AČR, Zdravotnická záchranná služba, Vodní záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Jihočeská záchranná brigáda kynologů, představení nových trendů a prostředků pro záchranu z ledu

 

 

13.30 – 16.30 Praktická část semináře

 

- ukázky pro veřejnost s možností zapojení do nácviku

 

- výměna zkušeností zúčastněných týmů a komentovaný nácvik záchranných akcí (pro diváky zdarma)

 

- řešení modelových situací

 

Kontakt: Ing. Milan Bukáček, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace o semináři

 

 1. Organizátoři:

 

 • Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov p.s.

 • Lipenská vodní záchranná služba o.p.s.

 • Vodní záchranná služba Horního Rakouska

 • Obec Černá v Pošumaví

 • Krajský úřad Jihočeského kraje – kancelář hejtmana

 • Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

 • Sbor dobrovolných hasičů Hořice na Šumavě a Černá v Pošumaví

 • Turistický spolek Lipenska

 

 1. Cíle semináře

 

 Výměna teoretických i praktických zkušeností a znalostí – problematika zabezpečení sportovních aktivit a záchrany osob z ledové plochy (složky Integrovaného záchranného systému ČR + zahraniční účastníci a provozovatelé sportovních aktivit na ledové ploše)

 1. Praktický nácvik jednotlivých týmů a zdokonalování technik záchrany ze zamrzlé vodní plochy

 2. Preventivní působení na organizátory aktivit na ledových plochách a na veřejnost, ukázka způsobu řešení krizových situací, sebezáchrana

 3. Řešení modelových situací v týmech

 4. Prezentace záchranných prostředků vhodných pro záchranu osob, spolupráce s výrobci na jejich vývoji a zdokonalení

 5. Zkvalitnění součinnosti a odborné způsobilosti složek Integrovaného záchranného systému ČR a také zahraničních účastníku semináře

  

 1. Časový harmonogram semináře

 

a) Teoretická část semináře (hotel Relax Dolní Vltavice)

 

     do 08.45 prezence účastníků

 

09.10 zahájení semináře – hotel Relax

 

09.15 - 12.30 odborné prezentace (konferenční prostory)

 

12.00 - 12.30 ukázky záchranných prostředků - prezentace firem

 

12.30 - 13.30 přestávka – občerstvení

 

b) Praktická část semináře (prostor před základnou Vodní záchranné služby ČČK D. Vltavice)

 

13.30 - 14.00 ukázky záchrany osob pro veřejnost za použití záchranných prostředků (materiál i techniku zásahu si volí jednotlivé složky dle vlastního výběru)

 

14.10 - 15.10 praktický nácvik, výměna zkušeností a záchranných prostředků,

 

zapojení dobrovolníků z řad veřejnosti do nácviku

 

15.10 - 16.30 řešení modelových situací jednotlivými týmy

 

16.30 - 16.50 vyhodnocení semináře, závěr

                 

            4.      Tematické okruhy teoretické části

 

 • Využití vrtulníku pro záchranu osob

 • Pořádání sportovních aktivit na ledu z pohledu záchranného zabezpečení

 • Pořádání sportovních aktivit na ledu z pohledu zdravotnického zabezpečení

 • Pořádání vodních sportovních aktivit na ledu z pohledu účastníků

 • Záchrana zvířat ze zamrzlé plochy

 • Rizikové aktivity na ledové ploše

 • Současné trendy v technickém a materiálním vybavení záchranáře

 • Guidelines 2015 v praxi záchranáře

 

 1. Pokyny pro přednášející – teoretická část

 

 • přednášejícímu je zdarma poskytnuto občerstvení

 • Přihlášku je nutné zaslat do 20. 1. 2018 s uvedením jména přednášejícího, příslušnosti ke složce a názvu přednášky na email bukacek@zachranari.com

 

 1. Pokyny k praktické části semináře

        záchranné družstvo zúčastněné složky v min. složení 1 + 2 se připraví na provedení ukázky záchrany s vlastním materiálním a technickým vybavením, na pokyn realizuje vlastní vyproštění osoby či               a transport na břeh z určeného místa

 • dobrovolníci z řad veřejnosti si mohou vyzkoušet způsoby sebezáchrany a záchrany ze zamrzlé vodní plochy pouze s vědomím a na pokyn odpovědné osoby určené organizátorem

 • Vodní záchranná služba ČČK zajišťuje zdravotní a materiálně technické zabezpečení

 • materiální zabezpečení: účastníci budou mít k dispozici vlastní vybavení přiměřené potřebám při záchraně z ledové plochy a povětrnostním podmínkám; doporučujeme izolační obleky (neopren aj.), vhodné přilby, lana k jištění, pomůcky k vyproštění předmětů (potápěčská technika), lezecké vybavení, transportní nosítka Sked a Ferno, raft, lehké žebříky, vybavení na řezání/sekání ledu (vhodná motorová pila)

  

 1. Organizační pokyny, účastnický poplatek, termíny

 

 • účastníkům doporučujeme sjednání pojištění - akce nemá charakter cvičení IZS, případné škody na výzbroji a výstroji není možné uplatňovat a úrazy spojené s charakterem činnosti nelze nárokovat.

 • zúčastněné firmy zapůjčí prostředky a materiál k praktickému vyzkoušení

 • účastnický poplatek: 150,- Kč / 1 osoba, zahrnuje:

  • účast na teoretické i praktické části semináře

  • občerstvení a logistické zabezpečení

 • účastníci semináře zašlou závaznou přihlášku a účastnický poplatek do 20. 1. 2018 na adresu VZS ČČK Český Krumlov, U Kasáren 111, 381 01, Český Krumlov nebo emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 V přihlášce uveďte:

 

   • název vysílací složky

   • adresa, kontaktní telefon a e-mail

   • jméno a příjmení velitele + počet zúčastněných osob

   • druh dopravního prostředku

   • materiálně technické vybavení družstva

   • výběr prostředku a způsob záchrany osob pro ukázku

 

 platbu je nutno uhradit do 20. 1. 2018 na účet č. 238526432/0300, variabilním symbolem bude IČ organizace nebo datum narození fyzické osoby ve formátu DDMMRRRR, v poznámce je třeba uvést „seminář“ a jméno vysílací organizace nebo jméno a příjmení.
V případě zrušení účasti po 20. 1. 2018 (včetně) se zaslaná platba nevrací

 • občerstvení po dobu semináře bude zajištěno ve Výcvikovém středisku VZS ČČK v D. Vltavici.

 • pořadatel má právo změnit časový harmonogram a obsah semináře pokud si to vyžádá aktuální situace

 • možnost ubytování:

  • v hotelu Relax Dolní Vltavice (www.hotelresortrelax.cz), zvýhodněná nabídka pro účastníky semináře – 1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní 600,- Kč/noc (heslo pro slevu: ZÁCHRANÁŘI), rezervaci nutno provést do 25. 1. 2018 na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • V nedalekém kempu – kemp Jestřábí I., Černá v Pošumaví (www.kemplipno.cz/ubytovani) v chatkách nebo hostelu. Cena 200,- Kč/noc/osoba + poplatky, snídaně lze objednat předem.
   Rezervace zde
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 1. Realizační tým

 

ředitel semináře: Ing. Milan Bukáček

 

zástupce a asistent ředitele: Adéla Černá, DiS.

 

vedoucí lektoři: Mgr. Pavel Procháska (teoretická část), Mgr. Jaroslav Tůma (praktická část)

 

materiální a technické zabezpečení: Ing. Zdeněk Šebesta

 

záchranné zabezpečení: Petr Michalík

 

zdravotní zabezpečení: Jan Kolouch

 

figuranti: členové VZS ČČK Č. Krumlov p.s., dobrovolníci

 

 

 

 1. Oslovení účastníci

 

 

 • Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

 • Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

 • Hasičský záchranný sbor ČR

 • GŠ armády ČR

 • Krajské ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje

 • Jihočeská záchranná brigáda kynologů

 • Zásahová jednotka Policie ČR

 • Armáda ČR – specializované útvary (SAR aj.)

 • Prezidium a PS Vodní záchranné služby ČČK

 • ČČK MS OS Č. Krumlov, Prachatice a České Budějovice

 • Vojenský hasičský záchranný sbor Polná na Šumavě

 • Informační a strážní služba NP a CHKO Šumava

 • Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hořice na Šumavě, Horní Planá, Frymburk, Černá v Pošumaví, Přední Výtoň, Č. Krumlov, Kájov a další

 • Městská policie Č. Krumlov, Č. Budějovice

 • Vodní záchranná služba Bavorského červeného kříže

 • Sdružení záchranných služeb ČR

 • Horská služba ČR - oblast Šumava

 • Starostové lipenských obcí

 • Povodí Vltavy, s.p.

 • Státní plavební správa ČR

 • Lipno Servis.

 

 

Těšíme se na Vaši účast

 

S pozdravem

 

Ing. Milan Bukáček

 

Předseda VZS ČČK Č. Krumlov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka