úterý 23 duben 2019

 

publicita

Nahoru

Úřední deska

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec:
NAŘÍZENÍ 1/2017 VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU
Zveřejnění záměrů 8.4.
Plán vojenské činnosti ve Vojenském ujezdu Boletice.
Závěrečný účet Svazku Lipenských obcí za rok 2016
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA JK
Zastupitelstvo JK 14.2..2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 25.4.2019
INVAZNI ROSTLINY
ROZPOČET NA ROK 2019 ZŠ a MŠ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA změna č.1, změna č. a úplné znění ÚP Černá v Pošumaví
Veřejná vyhláška STRABAG
ĆSÚ - životní podmínky 2018
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Finanční úřad
OZNÁMENÍ O STAŽENÍ POZEMKU Z VEŘEJNÉ NABÍDKY
Realizace projektu OPŽP
ROZPOČET ZŠ A MŠ 2018
„Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“
OZNÁMENÍ O JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/52/2014 a jeho podmínkách
Požární řád obce
Veřejná vyhláška ÚP č.4
Výroční zpráva
Vyhláška - zjistit datum smrti
Veřejná Vyhláška ÚP č.1
Stezka pro chodce a cyklisty Černá v Pošumaví - Hůrka I. etapa - Mapa
Rozpočtový výhled
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
36. USNESENÍ 22.1.2017
Kalkulace cen pro vodné a stočné rok 2017
Závěr zjišťovacího řízení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - regulační plán 1.RP pro plochy B1, SO7, OS14, VP21 v k.ú. Černá v Pošumaví
Stavební zákon
STANOVENÍ POČTU ČLENŮ VOLEBNÍ KOMISE
Vyúčtování položek vodné a stočné
PODĚKOVÁNÍ JEDNOTCE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vyhlášení záměru Č.Krumlov
SUNNY PORT a.s.,výzva 16.9.2015- mapa
INFORMAČNÍ LETÁK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Veřejná vyhláška - návrh ÚP Černá v P.
Oznámení o podpisu smlouvy
Rafajová RCH úr+ sp 23.11.2015
ROZHODNUTÍ vydané formou opatření obecné povahy
Nařízení obce Černá v Pošumaví 1/2012
Oznámení o výběrovém řízení čís. C/77/2013 a jeho podmínkách
KPÚ Černá v Pošumaví
VOLBY STANOVENÍ POČTY ČLENŮ KOMISE
Celkové vyúčtování předpisů vodného a stočného
Oznámení o výběrovém řízení 24.4.2013
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
PRVNÍ ZASEDANÍ OVK
Zadávací dokumetace Novostavba garáže
Vyhodnocení nabídky
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITESTVA OBCE
Rybářská rezidence 9.2.2016
Stavební úpravy a přístavba stáje č.2 na parcelách č.1388 a 1399 k.ú. H.Planá
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Volby zapisovatel
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
VOLEBNÍ OKRSEK
Jihočeši třídí odpady okresní přebor 2015
OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ ZAKÁZKY
Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou
Jihočeši třídí odpady Obec 2015
Oprava zřejmých nesprávností 10.7.2017
Obec vodovod a kanalizace 21.7.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚP 8.2.2016
Rafajová RCH úr+ sp 23.11.2015
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OZNÁMENÍ O ZAMYŠLENÉM PŘEVODU SPÚ
Informace k dani z nemovitých věcí
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Dodatečné informace k zadávcím podmínkám
 
 
Powered by Phoca Download

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka