úterý 23 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

VŠE PODROBNĚJI NA WEBU KRONIKY OBCE!

 

Muckovské lomy jsou unikátní ukázkou podzemní těžby vápence. Vytěžené prostory zde tvoří impozantní a mimořádně působivé scenérie.

Vápenec se u Muckova lámal odedávna, ale největšího rozsahu nabyla jeho těžba počátkem 20. století, kdy byly polohy nejčistšího vápence dobývány podzemním způsobem. Vytěžený vápenec měl na místní poměry i netradiční využití – byl dodáván podniku Bunawerke jako plnidlo do syntetické gumy pro pneumatiky, dále zdravotnické firmě Bayer do Německa, která z jemně mletého vápence vyráběla zdravotnický zásyp (údajně každý voják, který odcházel na frontu, měl v krabičce první pomoci zásyp z muckovského vápence), a jedné výrobně kosmetických pudrů v Paříži. Podzemní způsob těžby zde byl nejspíše ovlivněn horníky z blízkých grafitových dolů v Černé v Pošumaví.

Lomy se nacházejí v malém lesíku asi 0,5 km západně od osady Muckov. Všechny tři lomy mají obdobný charakter, daný komorovým vytěžením lavice čistého vápence, uklánějící se pod úhlem 45° - 50°k severu. Stropy komor, podepřené mohutnými ochrannými pilíři ponechané horniny, tvoří jen mírně zvlněná vrstevní plocha dolomitických vápenců, které již nebyly těženy.

První, západně položený lom je nejmenší – asi 20 m dlouhý, 7 m široký a 10 m hluboký.. Má dvě menší, kolem 7 m dlouhé podzemní komory. Ve stropě jedné z nich je odkryta drobná krasová dutina. Prostřední, 50 m dlouhý a 20 m hluboký lom je již celý pod povrchem, výška rozlehlého podzemního sálu s četnými pilíři je až 4 m. Jeden z pilířů, vysunutý před okraj lomu a spojený s jeho stropem vytváří pěknou, 7 m vysokou a 10 m širokou umělou skalní bránu. Třetí, východní lom je 20 m dlouhý, 8 m široký a asi 22 m hluboký. Jeho částečně zřícený podzemní sál má plochu přes 600 m2 a výšku 3-4 m.

Lomy u Muckova představují jedinečnou technickou památku a pěkný geologický profil. Přesto byl v nedávné minulosti jejich osud vážně ohrožen – byly sice navrženy k ochraně, ale ze strany některých státních institucí se začala připravovat jejich likvidace odstřelením a zavezením. Ochranu lomů se naštěstí podařilo přece jen včas prosadit, v roce 1990 byly vyhlášeny za “chráněný přírodní výtvor (dnes přírodní památka) Muckovské vápencové lomy” a zachráněny.

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka