pondělí 23 duben 2018

 

publicita

Předmluva ke sborníku

Obec Černá v Pošumaví je neodmyslitelně spjata s dolováním a těžbou grafitu.Od konce 18.století až přesně do roku 1998 se zde na různých místech a s různou intenzitou tato surovina dobývala.Největšího rozmachu bylo dosaženo na přelomu 19. a 20.století,  zdejší doly patřily po několik desetiletí k nejvýznamnějším světovým producentům grafitu. Z tohoto důvodu je nutno věnovat historii těžby grafitu zvýšenou pozornost.K této problematice vzniklo nepřeberné množství literatury, věnující se otázce těžby a dolování grafitu, ale též soustavě krasových jeskynních útvarů a to v celém časovém horizontu. Napadla mě proto myšlenka, která se prostřednictvím tohoto sborníku realizuje, setřídit dostupné prameny a uspořádat v jednom  svazku.

Sborník obsahuje práce jednotlivých autorů a ponechává tedy přesné literární znění. Jde pouze o zpřístupnění na mnoha různých místech se vyskytující literatury k problematice těžby grafitu na území obce Černá v Pošumaví.

Jsem si vědom toho, že existuje mnoho dalších víceméně odborných prací na tomto úseku, mou snahou však bylo uspořádat především to, co je sice dostupné, ale velmi rozptýlené a zájemci nedá dostatečnou možnost vše přečíst a prostudovat.

Proto mohou být i některá díla od různých autorů uvedena ve Sborníku  vícekrát, stejně tak jako jsou zde výpisy z kronik a současně i samostatná díla, z kterých byly tyto výpisy pořízeny. Otázce těžby grafitu na našem území, stejně jako otázce rašeliny a jejímu dobývání, se věnují diplomové práce dvou studentek, jejichž podstatnou část  jsem do Sborníku rovněž zařadil.

Především děkuji Kateřině Milichovské, která svou diplomovou prací přispěla k objasnění spousty historického materiálu, který doposud nebyl v našich kronikách zaznamenán.


Ing. František Záhora, kronikář obce.

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka