úterý 23 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

KRONIKA OBCE        -        PROSÍM NEPŘEHLÉDNĚTE !

OD 8.BŘEZNA 2011 JE VEŠKERÁ HISTORIE + VŠECHNY KRONIKY NA SAMOSTATNÉ WEBOVÉ STRÁNCE:

www.kronikaobcecerna.estranky.cz

OD ROKU 2013 MÁ KRONIKA I FACEBOOKOVOU STRÁNKU

www.facebook.com/kronikaobcecerna

POZOR: od 1.dubna 2018 jsou zápisy z kroniky od roku 1990 na webové stránce - zamčeny ( doporučení - GDPR). Potřebné heslo  k odemknutí nutno vyžádat od kronikáře obce!

 

1/ Úvod do soustavy kronik

Veškeré dostupné verze obecních kronik jsou v současné době k dispozici na internetových stránkách Obce Černá v Pošumaví. Do digitální podoby převedl jednotlivé svazky a díly kronikář obce ing. František Záhora. Celý soubor přepsaných kronik až do ukončení roku 2009 – obsahuje celkem 1 965 stran textu a fotopříloh.Veškeré zde uveřejněné kroniky jsou zkomprimovány tak, aby byly co nejmenší a bylo je možné snadno stáhnout i na pomalejším připojení k intenetu. Z tohoto důvodu jsou pak fotografie v kronice použité, ve velmi nízké kvalitě!
 
DÍL I. Staré německé kroniky

Díl I. - A - Kronika obce Černá v Pošumaví ( Schwarzbach)

Kroniku založil v roce 1924 Josef R. Hahnel, od 1. ledna 1916  učitel v obci Schwarzbach – Černá v Pošumaví. Kroniku psal ručně, německy a kurentem. Na 194 stranách textu popsal historii obce do roku 1900 a knihu označil jako 1. díl kroniky. Druhý díl zřejmě již nenapsal, ale v této kronice jsou popsány i události v dalších létech, až do roku 1933, kdy provedl poslední zápis v doslovu s datem “O žních roku 1933”.

Do českého jazyka přeložil tuto kroniku v roce 1994 Stanislav Jágr z Horní Plané. Německy psaný originál a přeložená kopie jsou uloženy v archivu Obecní kroniky na Obecním úřadě, přeložená kopie je rovněž k dispozici v Obecní knihovně.

Celou kroniku přepsal na počítači a do elektronické podoby na webové stránky obce Černá v Pošumaví  uvedl v roce 2004 kronikář Ing. František Záhora – rozsah textu činí 122 stran.


Díl I. - B    - Kronika farnosti Dolní Vltavice( Untermoldau)

Kroniku sepsal v roce 1995 Stanislav Jágr, který neměl žádný původní dokument k dispozici a tak vybral vše potřebné z německých publikací, vztahujících se k těmto místům, ty přeložil a přepsal. Vznikla tak kronika od založení Dolní Vltavice až po období roku 1946. Vedle farnosti Dolní Vltavice zpracovává i historii dalších farních obcí: Bližná, Radslav, Pestřice, Račín, Kyselov, Kozí Stráň, Horní Borková a Dolní Borková. V této části je v úvodu uveden stručný životopis Stanislava Jágra.

Kopie této kroniky jsou uloženy v archivu Obecní kroniky na Obecním úřadě a v Obecní knihovně.

Kroniku přepsal na počítači a do elektronické podoby na webové stránky obce Černá v Pošumaví uvedl v roce 2005 kronikář Ing. František Záhora – rozsah textu činí 98 stran.Díl I. - C  -  Kronika obce Bližná( Eggetschlag)

Kroniku začal psát kronikář Johann Jungbauer, elektrikář a syn hostinského v Bližné v roce 1922. Originál obsahuje celkem 252 popsaných stran, je psán ručně, německy a kurentem a líčí historii obce až do roku 1940, kde bez jakéhokoliv vysvětlení kronika končí.

V roce 1994 ji do českého jazyka přepsal Stanislav Jágr, německý originál a přepsaná kopie jsou uloženy v archivu Obecní kroniky na Obecním úřadě a jedna přepsaná kopie v Obecní knihovně.

Kroniku přepsal na počítači a do elektronické podoby na webové stránky obce Černá v Pošumaví uvedl v roce 2006 kronikář Ing. František Záhora – rozsah textu činí 111 stran.Díl II.  -  Kronika obce Černá v Pošumaví 1945 – 1989

Tento díl se dělí na části  :               A 1   -              všeobecná část

                                                      A 2    -              jednotlivé obce

Část A 1  -            podává ucelenější pohled na období od roku 1945 zhruba do roku 1975 a to chronologicky podle  jednotlivých let v samotné obci Černá – rozsah textu činí 67 stran

Část A 2  -            materiál je zde seřazen podle jednotlivých kategorií, t. j. MNV, školy, JZD a podobně, rovněž chronologicky v ostatních obcích, dnes osadách Černé v Pošumaví – rozsah textu činí 92 stran

Celou tuto část A  vybral, setřídil, přepsal a naskenoval kronikář obce Ing. František Záhora z materiálů Státního archivu v Českém Krumlově, roztřídil a přepsal do elektronické podoby v letech 2008 – 2010. Kronikář Ing. František Záhora celou tuto část A rovněž vytiskl, setřídil a nechal svázat do knižní podoby, která je uložena v archivu Obecní kroniky na Obecním úřadě.

Část  B 1  -           kronika, kterou začal psát kronikář Ing. František Záhora v roce 1977, je psána ručně a zpracovává historii obce od jejího vzniku ( žádné staré kroniky nebyly tehdy k dispozici) + léta 1976 – 1979 – rozsah textu činí 87 stran

Část B 2 -             v této části kroniky je zpracováno období let 1980 – 1983 – rozsah textu činí 124 stran

 

 

Část B 3 -             v této části kroniky je zpracováno období let 1984 – 1986 – rozsah textu činí 91 stran

Část B 4 -             v této části kroniky je zpracováno období let 1987 – 1989 – rozsah textu činí 75 stran

Originál kroniky byl napsán ručně celkem ve dvou knihách formátu A 3 v rozsahu 716 stran. První kniha obsahuje části B 1 až B 3 na 594 stranách textu, druhá kniha v rozsahu 132 stran popisuje díl B 4. Originál je uložen v archivu Obecní kroniky na Obecním úřadě, do elektronické podoby jej přepsal kronikář Ing. František Záhora v období 2005 – 2008.

V souvislosti s pracovním vytížením od roku 1990 ukončil kronikář Ing. František Záhora tuto činnost.

Díl III. Kronika obce Černá v Pošumaví 1990 – 2000

 

Od roku 1990 do roku 2002 se kronika v obci nevedla, neboť žádný kronikář nebyl k dispozici. Po volbách v roce 2002 přijal Ing. František Záhora nabídku na znovuobnovení funkce kronikáře v obci od 1. 1. 2003. Během roku 2003 pak retrospektivně dopsal zbývající roky a záměrně ukončil tuto kroniku rokem 2000 ( nové století, nové tisíciletí).Kronika je psána na počítači a posléze svázána a uložena v archivu Obecní kroniky na Obecním úřadě.Na webové stránky obce pak byla celá kronika obsahující 264 stran textu a 48 stran fotopříloh umístěna podle jednotlivých roků, každý vždy samostatně.

Závěrečné hodnocení let 1990 - 2000. Obsahuje také historii oblasti.

Fotografická příloha k letům 1990 - 2000.

 Díl IV. Kronika obce Černá v Pošumaví 2001 – 2010

Pokračují zápisy z jednotlivých let, kronikářem Ing. Františkem Záhorou zpracované na počítači a převedené na webové stránky obce Černá v Pošumaví.

Každý jednotlivý rok byl opět vytištěn a svázán do knižní podoby. Uložen je v archivu Obecní kroniky na Obecním úřadě.

 

• Rok 2008 na 84 stranách textu a fotopříloh
• Rok 2007 na 109 stranách textu a fotopříloh
• Rok 2006 na 86 stranách textu a fotopříloh
• Rok 2005 na 99 stranách textu a fotopříloh
• Rok 2004 na 108 stranách textu a fotopříloh
• Rok 2003 na 111 stranách textu a fotopříloh
• Rok 2002 na 41 stranách textu a fotopříloh
• Rok 2001 na 25 stranách textu a fotopříloh

Rok 2002 na 42 stranách textu a fotopříloh

Rok 2003 na 115 stranách textu a fotopříloh

Rok 2004 na 109 stranách textu a fotopříloh

Rok 2005 na 99 stranách textu a fotopříloh

Rok 2006 na 86 stranách textu a fotopříloh

Rok 2007 na 107 stranách textu a fotopříloh

Rok 2008 na 78 stranách textu a fotopříloh

Rok 2009 na 77 stranách textu a fotopříloh

Rok 2010 na 91 stranách textu a fotopříloh

 

 Díl V. -   Pamětní kniha Dolní Vltavice

Tuto knihu sepsal tehdejší kronikář obce Dolní Vltavice František Nejedlý v letech 1955 – 1956. Z originálu uloženého ve Státním archivu v Českém Krumlově vybral , setřídil, přepsal a do elektronické podoby převedl kronikář obce Ing. František Záhora v roce 2009. Rozsah je 46 stran textu a fotografií. Kniha byla rovněž vytištěna , svázána a je uložena v archivu Obecní kroniky na Obecním úřadě.

 

Díl VI. - Kronika obce Černá v Pošumaví 2011 - 2018

 Rok 2011 na 108 stranách textu a fotopříloh

 Rok 2012 na 106 stranách textu a fotopříloh

 Rok 2013 na 99 stranách textu a fotopříloh

 Rok 2014 na 103 stranách textu a fotopříloh

 Rok 2015 na 100 stranách textu a fotopříloh

Rok 2016  na 98  stranách textu a fotopříloh

Rok 2017  na  100 stranách textu a fotopříloh

 

 Díl VII.  - Přílohy ke kronice

Od samého počátku vedení kroniky zajišťuje kronikář pravidelné dostupné  výstřižky z denního tisku se vztahem k obci.

Dále kronikář vede archiv fotografií, kde jsou uloženy v albech zejména dřívější, historické fotografie. Od roku 2003 se začalo dokumentovat prakticky veškeré dění v obci digitálně, fotografie jsou nejen přílohou kronik a součástí textů, ale jsou uloženy i na CD nosičích a v počítači kronikáře a Obecního úřadu.

Veškerá ostatní tisková dokumentace jako plakáty, pozvánky, letáky, mapy, plány, upomínkové předměty, vlaječky, brožury, pohlednice a mnoho dalšího materiálu se vztahem k obci je podobně jako výstřižky a fotografie uloženo v archivu Obecní kroniky na Obecním úřadě v Černé v Pošumaví.

Díl VII.    -  Kronikář obce

Kronikář Ing. František Záhora se narodil v r. 1943 v Třebějicích na okrese Tábor. Vystudoval Gymnazium v Soběslavi a agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Pracoval ve vedoucích hospodářských funkcích v státním sektoru zemědělství okresu Český Krumlov, do obce Černá v Pošumaví se s rodinou přistěhoval v lednu 1971. Do funkce kronikáře byl ustanoven v roce 1977 a vykonával jí do konce roku 1989. Od 1. ledna 2003 se do funkce kronikáře opět vrátil, doplnil celé zbývající období a pokračuje dále. Jeho koníčkem je historie a částečně i novinařina, což dokládá pravidelnými příspěvky do místního Zpravodaje, ale především píše články  do Českokrumlovského deníku, kterých má na kontě již 211 ( k 1.2.2017)  a k tomu za finanční podpory OÚ Černá v Pošumaví, vydanou brožuru „Z pera kronikáře aneb Všehochuť o Černé v Pošumaví“, vydanou na jaře r.2010 a v současné době vyšla publikace Černá v Pošumaví - historie i současnost/2011/. K 750. výročí první zmínky o obci napsal kronikář a obec Černá vydala - 2018 - Publikaci k výročí o 255 stranách textu a fotopříloh.

 

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka