pátek 22 březen 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Denník Právo, Petr Pokorný - 14. duben 2004

Nevládní ekologické organizace začaly sbírat podpisy proti záměru výstavby lyžařského areálu v části vojenského výcvikového prostoru Boletce na Českokrumlovsku.

Projekt naopak podporují zastupitelé kraje, kteří projekt Chlum zařadili do Programu rozvoje regionu. „Vojenský výcvikový prostor Boletice představuje mimořádně hodnotné území na okraji Šumavy s výjimečnými přírodními památkami.

Specifické využívání zdejší krajiny a vojenské aktivity umožnily zachování řady vysoce ohrožených přírod¬ních stanovišť a na ně vázaných bohatých druhů flóry a fauny. Právem je proto boletický prostor navržen k ochraně prostřednictvím evropské soustavy Natura 2000," uvedl na úterní tiskové konferenci v Českých Budějovicích Vladimír Molek ze sdružení Calla.

V takzvané ptačí oblasti Boletice, navržené k zařazení do soustavy Natura 2000, hnízdí podle Jana Hory z České společnosti ornitolo¬gické na ploše více než 23,5 tisíce hektarů 21 evropsky významných ptačích druhů. „Žádáme, aby území Boletic bylo chráněno v plném rozsahu a aby projekt Chlum - středisko zimních sportů byl vypuštěn z rozvojového programu i územního plánu Jihočeského kraje," píše se v petici.

Jde o zaměstnanost

Záměr Chlum ve své současné podobě počítá s výstavbou patnácti vzájemně propojených sjezdovek, z nichž čtyři by měly být delší než dva kilometry, snowboardparkem, cvičnými tratěmi a lyžařským náměstím. Celkové náklady na vybudování technické infrastruktury jsou odhadovány na 1,2 až 1,5 miliardy korun.

Podporu projektu už vyjádřil také Svaz měst a obcí Jihočeského kraje a Jihočeská hospodářská komora a to zejména z toho důvodu, že s výstavbou areálu by přímo v místě vzniklo až 500 nových pracovních míst, přičemž dalších více než tisíc by připadlo v regionu na služby v oblasti ubytování, stravování a dopravy.

Na Českokrumlovsku nyní dosahuje 11 procent a je dlouhodobě nejvyšší v kraji. V oblasti přitom nelze kvůli její struktuře do budoucna očekávat nějaký významný příliv investorů či růst několika málo stávajících průmyslových podniků.

Ekologové tvrdí, že „na základě zkušeností ze světa", přinese dostatek pracovních míst i takzvaná měkká turistika či agroturistika. Konkrétní projekty či analýzy ale nemají. „Tyto údaje by měly být obsaženy v posudku vlivu areálu na životní prostředí (EIA)," konstatoval Molek.

Podporují kraj

Starostové obcí v okolí nedaleké lipenské přehrady vidí jedinou možnost tvorby nových pracovních příležitostí v rozvoji cestovní¬ho ruchu. Ten se ale dosud na Šumavě potýkal se sezónními výkyvy. Shodují se proto, že by pravý břeh Lipna a vojenský prostor Boletice měly rozšířit svoji zimní nabídku.

„Mohu říci, že nejen představy mé, ale i ostatních starostů odpovídají záměrům kraje," uvedl například starosta Černé v Pošumaví Jan Voldřich (SNK). O to paradoxněji vyznívají argumenty ekologů, že tanky ptákům v Boleticích vadily mnohem méně, než by jim vadil masivní příliv lyžařů.