pátek 22 únor 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Článek v Jihočeských listech dne 17.02.2004 (Ivana Faryová)

Černá v Pošumaví – kvůli výši státní dotace musela obec ustoupit od původního záměru vybudovat v tomto roce čističku odpadních vod a kanalizaci v Dolní Vltavici.

"Letos se proto budeme snažit především nashromáždit finanční prostředky, které nám umožní se do zmíněných investic pustit později," řekl včera starosta Černé v Pošumaví Jan Voldřich.

Zastupitelé schválili před několika dny rozpočet obce na tento rok. Ten počítá v příjmové části s více než patnácti miliony korun, ve výdajové se zhruba osmnácti a půl milionu korun.

"Největší výdaje půjdou letos na opravy bytových domů. Budeme opravovat střechy, zateplovat domy a v jednom zcela změníme systém vytápění," uvedl starosta.

Značnou část prostředků z rozpočtu zastupitelé vyčlenili na údržbu a rozvoj rekreačních objektů obce, stejně jako na úklid a přípravu rekreačních prostor na letní sezónu a nákup potřebné techniky k těmto účelům.