pondělí 26 červen 2017
 • Víte že...

  Obec založil Hirzo z Klinkerbergu roku 1268?

 • Víte že...

  Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, byl na místě dřevěné kaple z roku 1787 postaven v roce 1799?

 • Víte že...

  V roce 1938, na základě „mnichovské dohody“ byla obec přičleněna k Německu?

 • Víte že...

  Grafitové doly byly otevřeny Schwarzenbergy roku 1812?

 • Víte že...

  V naší obci je nejvýše položené čapí hnízdo v České republice?

Článek v Jihočeských listech dne 17.02.2004 (Ivana Faryová)

Černá v Pošumaví – kvůli výši státní dotace musela obec ustoupit od původního záměru vybudovat v tomto roce čističku odpadních vod a kanalizaci v Dolní Vltavici.

"Letos se proto budeme snažit především nashromáždit finanční prostředky, které nám umožní se do zmíněných investic pustit později," řekl včera starosta Černé v Pošumaví Jan Voldřich.

Zastupitelé schválili před několika dny rozpočet obce na tento rok. Ten počítá v příjmové části s více než patnácti miliony korun, ve výdajové se zhruba osmnácti a půl milionu korun.

"Největší výdaje půjdou letos na opravy bytových domů. Budeme opravovat střechy, zateplovat domy a v jednom zcela změníme systém vytápění," uvedl starosta.

Značnou část prostředků z rozpočtu zastupitelé vyčlenili na údržbu a rozvoj rekreačních objektů obce, stejně jako na úklid a přípravu rekreačních prostor na letní sezónu a nákup potřebné techniky k těmto účelům.