úterý 30 květen 2017
 • Víte že...

  Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, byl na místě dřevěné kaple z roku 1787 postaven v roce 1799?

 • Víte že...

  V roce 1938, na základě „mnichovské dohody“ byla obec přičleněna k Německu?

 • Víte že...

  Obec založil Hirzo z Klinkerbergu roku 1268?

 • Víte že...

  V naší obci je nejvýše položené čapí hnízdo v České republice?

 • Víte že...

  Grafitové doly byly otevřeny Schwarzenbergy roku 1812?

Českokrumlovsko 14.11.2003

Český Krumlov - Více než sedmdesátka lidí se zúčastnila Podnikatelského fóra Českokrumlovska, které uspořádala oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Č. Krumlově. "Očekávali jsme tak padesát účastníků, " byla příjemně překvapena ředitelka Zdenka Doleželová.

Táhlem pro podnikatele a některé zástupce obcí byly zřejmě zajímavé body programu, jako informace o aktivitách kraje, strategickém plánu rozvoje Č. Krumlova, plánu rozvoji Kaplice nebo o rozvoji dopravy a cestovního ruchu.

Hejtman Jan Zahradník poukázal na problémy, se kterými se krajský úřad potýká při prosazování výstavby komunikace R3 a především na nedostatek financí, které do kraje plynou na stavbu dálnic. "Ty stačí tak na jeden kilometr dálnice, " podotkl krajský radní Robin Schinko. Kraj se mimo jiné také snaží prosadit otevření více hraničních přechodů.

Na setkání s velvyslancem Rakouska 27. listopadu a s Ralfem Dreyerem z delegace Evropské komise 4. prosince pozval podnikatele starosta Č. Krumlova Antonín Mikeš.

Strategický plán rozvoje Kaplice vychází z faktu, že zatímco Č. Krumlov je městem spíše turistickým, Kaplice je městem ochodním a tržním. "Nyní před námi leží dva klíčové problémy - rekonstrukce čistírny odpadních vod a vybudování nového vodovodu směrem na Malonty, " řekl starosta Ferdinand Jiskra.

Program ukončila diskuze o tom, co podnikatelům ztěžuje a brzdí jejich aktivity.

ZUZANA KYSELOVÁ