pátek 22 únor 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Českokrumlovsko

Černá v Pošumaví - Přelo­mový ročník slavností chystají místní na tento víkend. Až do­posud se zde konaly historic­ké slavnosti zaměřené spíše na šermířská klání. "Letos uspořádáme víkendové slav­nosti obce, které zároveň vy­užijeme k připomenutí 735 let vzniku Černé v Pošumaví, " sdělil starosta Jan Voldřich.
 
Příští rok chystají místní úplnou změnu konceptu oslav. "Jedná se o Letní slav­nosti obce, které se budou ko­nat po celé prázdniny, " zdů­raznil Voldřich.
 
Program začíná již dnes vernisáží výstavy fotografií Vladislava Hoška Krásy Šu­mavy v 17.30 h na obecním úřadě. Od 20.00 h následuje koncert hudební skupiny Rum day.
 
Slavnostní zahájení je na programu zítra v 10.25 h na fotbalovém hřišti, kde se také uskuteční většina akcí. Pět mi­nut po zahájení bude násle­dovat pohádka pro děti Bajaja a poté vystoupení kouzelníka Tomáška Kouzia nejsou žá­dné čáry.
 
Deset minut po poledni předvede své umění fakír Petr Braun. Diváci se mohou těšit na ležení na hřebících, vy­stoupení s hadem, polykání ohně a další kousky.
 
Šermířské hry a klání začí­nají ve 13 hodin a o hodinu později je vystřídá Divadlo Studna Hosín s pohádkou pro děti i jejich rodiče - Šípková Růženka (v zahradě mateřské školy).
 
Od osmi hodin vystoupí v místních restauracích hudeb­ní skupiny Papouškovo sirot­ci, Faraon, Mulačag a Couli­flowers.
 
Program uzavře velké oh­ňová show ve 21.00 hodin na fotbalovém hřišti.

 MAREK PRÁŠIL