pátek 22 březen 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

STAROSTA ČERNÉ V POŠUMAVÍ JAN VOLDŘICH (SNK) ŘEKL PRÁVU:

Čím překvapí jedno z největších turistických center na břehu lipenské vodní nádrže letos své návštěvníky?

Snažili jsme se především soustředit na pořádek a vzhled obce. Domnívám se, že turista, který do Černé přijíždí pravidelně, to pozná na první pohled. Podařilo se nám opravit některé z komunikací, parkovací plochy, výrazně se zlepšila péče o zeleň. Nové fasády se dočkal iobecní úřad. Někteří občané to sice považují za zbytečný luxus, ale osobně se domnívám, že pěkný vzhled obecního úřadu patří k dobrému image obce. Zrekultivovali jsme i obecní pláž v délce 250 metrů. Poměrně značné finanční prostředky jsme vložili i do kempu v Olšinách, který obec vlastní. Jde o sumu 1,5 miliónu korun získanou z nájmu, kterou okamžitě do kempu reinvestujeme.

Nezapomněli jste na okolní osady, které do katastru obce patří?

Samozřejmě že ne, neboť i jejich vzhled je vizitkou Černé. I tady jsme se soustředili především na zlepšení vzhledu veřejných prostranství a údržbu komunikací, ale snažili jsme se vyřešit i problémy, které vznikají v chatových oblastech, mezi něž patří i chování některých vlastníků těchto nemovitostí. Starosti obci způsobují i někteří noví vlastníci pozemků, kteří je získali v restitucích, ale nyní se o ně nestarají.

Má obec na zmiňovanou údržbu dostatek finančních prostředků?

S financemi na tyto práce jsme už počítali při sestavování rozpočtu a musím říci, že problémy s penězi na základní údržbu obce zatím nemáme. Daňová výtěžnost je zatím slušná, ale samozřejmě při pohledu na potřeby obce by mohla být ještě lepší. Snažíme se získat určité prostředky i z pronájmu či prodeje pozemků.

V průběhu turistické sezóny se počet obyvatel obce zvětší několikanásobně. Dokážete si poradit s přílivem návštěvníků, z nichž ne všichni se chovají ukázněně?

Asi by bylo dobré rozdělit odpověď na dvě části. S běžnou údržbou pořádku si dokáže poradit obecní pětičlenná úklidová četa s drobnou technikou, i když rajón, který musí udržet v čistotě, je poměrně rozsáhlý. Obtížnější je samozřejmě udržovat klid a pořádek a vyrovnat se s kriminalitou, což je ale především záležitostí Policie ČR. Bohužel před lety byla zrušena v obci samostatně fungují služebna. Nyní úzce spolupracujeme s policisty v Horní Plané. Vyčlenili jsme pro ně na obecním úřadě jednu místnost a dva z policistů pravidelně v obci a okolí provádějí pochůzkovou činnost. Věřím, že se nám časem podaří dospět s vedením policie k dohodě, aby i Černá měla trvalou policejní služebnu. Přes tuto komplikaci ale musím říci, že policisté odvádějí perfektní práci.

Jaké jsou největší problémy, které musíte s policií řešit?

Je to především doprava, kdy mnoho řidičů nerespektuje zákazové značky, a v letní sezóně krádeže hlavně v kempech.

Vladimír Vácha (Pravo