pátek 22 únor 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

O založení republiky ani slovo

Staré obecní kroniky píší, že pohraničí obsadila okupační vojska Československé republiky

ZDENĚK ZAJÍČEK , redaktor Českokrumlovského deníku

Černá v Pošumaví

V kronikách obcí, které se psaly jak v Černé, tak na Bližné nebo dnes už prakticky neexistující Dolní Vltavici, se o roce 1918 píše mnohé. Jaké bylo kdy počasí, kdo se narodil, kdo zemřel a podobně. Ale o tom, že od konce října tyto obce patřily už do nového státu, o tom není na stránkách kronik ani zmínka. „Až teprve v roce 1919 se v nich objevují texty o tom, jak Československá okupační vojska obsadila zdejší území,“ řekl v pátek kronikář Černé v Pošumaví František Záhora, v tu chvíli také autor speciální výstavy, která se konala právě na státní svátek v zasedací místnosti zdejšího obecního úřadu.

 Pokud někomu připadá slovní obrat okupační vojsko nepatřičný, pak je nutno dodat, že celé pohraničí bývalo vlastně německé. A ani Český Krumlov vlastně tou dobou nebyl Český. Někteří Němci tak vznik samostatného státu jako okupaci vnímali. Přesto se ale poté na čas vztahy s Čechy většinou urovnaly.

„Až teprve v roce 1937 jsem našel v jedné kronice rámeček o tom, že zemřel prezident osvoboditel T. G. Masaryk,“ shrnul František Záhora k tématu.

Jednodenní výstava historických materiálů, kronik, spisů a dobových fotografií ukázala však nejen prvorepublikové časy, ale i dobu poválečnou, dobu prvomájových průvodů a kolektivizace. Například fotografii prvního traktoru, který si pořídilo zdejší zemědělské družstvo.

Českokrumlovský deník: Sobota, 29. Říjen 2011, Strana 3