pátek 23 červen 2017
 • Víte že...

  V naší obci je nejvýše položené čapí hnízdo v České republice?

 • Víte že...

  V roce 1938, na základě „mnichovské dohody“ byla obec přičleněna k Německu?

 • Víte že...

  Obec založil Hirzo z Klinkerbergu roku 1268?

 • Víte že...

  Grafitové doly byly otevřeny Schwarzenbergy roku 1812?

 • Víte že...

  Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, byl na místě dřevěné kaple z roku 1787 postaven v roce 1799?

O založení republiky ani slovo

Staré obecní kroniky píší, že pohraničí obsadila okupační vojska Československé republiky

ZDENĚK ZAJÍČEK , redaktor Českokrumlovského deníku

Černá v Pošumaví

V kronikách obcí, které se psaly jak v Černé, tak na Bližné nebo dnes už prakticky neexistující Dolní Vltavici, se o roce 1918 píše mnohé. Jaké bylo kdy počasí, kdo se narodil, kdo zemřel a podobně. Ale o tom, že od konce října tyto obce patřily už do nového státu, o tom není na stránkách kronik ani zmínka. „Až teprve v roce 1919 se v nich objevují texty o tom, jak Československá okupační vojska obsadila zdejší území,“ řekl v pátek kronikář Černé v Pošumaví František Záhora, v tu chvíli také autor speciální výstavy, která se konala právě na státní svátek v zasedací místnosti zdejšího obecního úřadu.

 Pokud někomu připadá slovní obrat okupační vojsko nepatřičný, pak je nutno dodat, že celé pohraničí bývalo vlastně německé. A ani Český Krumlov vlastně tou dobou nebyl Český. Někteří Němci tak vznik samostatného státu jako okupaci vnímali. Přesto se ale poté na čas vztahy s Čechy většinou urovnaly.

„Až teprve v roce 1937 jsem našel v jedné kronice rámeček o tom, že zemřel prezident osvoboditel T. G. Masaryk,“ shrnul František Záhora k tématu.

Jednodenní výstava historických materiálů, kronik, spisů a dobových fotografií ukázala však nejen prvorepublikové časy, ale i dobu poválečnou, dobu prvomájových průvodů a kolektivizace. Například fotografii prvního traktoru, který si pořídilo zdejší zemědělské družstvo.

Českokrumlovský deník: Sobota, 29. Říjen 2011, Strana 3