pátek 22 únor 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Jednání odpůrců ŠED s představiteli kraje

 V Černé v Pošumaví se v sobotu 21.dubna od 17.hodin uskutečnilo v prostorách před hotelem Racek setkání s hejtmanem a dalšími představiteli Jihočeského kraje.

V pondělí 23.dubna vyšlo  o této akci několik novinových článků, které jsem uspořádal v jeden souvislý celek, který zde předkládám.

Ing. František Záhora, kronikář obce

 

1 /  V Černé slibům o vláčku nevěří

 Hejtman na setkání tvrdil, že si obec může najít svou trasu pro trať

Černá v Pošumaví

Před obyvateli, podnikateli a chataři v Černé v Pošumaví se v sobotu otevřela nová naděje, že snad uspějí s novým koridorem pro budoucí Šumavskou elektrickou dráhu (ŠED).

To jim slíbil hejtman Jiří Zimola na veřejném jednání o ŠED na břehu Lipna pod hotelem Racek, které si nenechaly ujít více než dvě stovky nabroušených lidí.

Současně navržená trasa koridoru pro trať budoucí vlakotramvaje kolem jezera směrem k Jestřábí a Radslavi se pro ně stala noční můrou. A tak se dostavili k jednání v hojném počtu, aby si to se zástupci kraje od plic vyříkali.

„Přišla jsem, protože pár metrů za naší chatou má vést trať,“ řekla například Marcela Jílková z Českých Budějovic.

„Když jsem se to před několika málo dny dozvěděla, byl to šok. Do lesa budeme chodit přes trať, vlak bude dělat hluk. Kdo ho bude využívat? Lidi si sem jezdí zasportovat a ne si sednout do vlaku,“ dodala Marcela Jílková.

S davem posluchačů, před nějž předstoupili spolu s hejtmanem krajský radní Václav Král, který má na starosti dopravu a regionální rozvoj, a Daniela Řežábková z krajského oddělení územního plánování, cloumaly emoce.

Lidé jsou zděšeni z toho, že by jim měl vlak jezdit přes kempy, těsně za domy nebo v sousedství pláže, pár z nich by dokonce zřejmě kvůli nutné demolici přišlo o objekty.

„Já zažil, co to znamená vyvlastňovat,“ přidal se do debaty inženýr z Horní Plané. „Kdo po záboru těchto lukrativních pozemků bude jejich novým vlastníkem?“

Zástupci kraje se v sobotu odpoledne přímo na místě přesvědčili, že koridor budoucí ekologické železniční dráhy, která má vést z Lipna nad Vltavou přes Frymburk do Černé, má v Černé v Pošumaví opravdu značný problém. A tím je odpor místních obyvatel.

 „Sám jsem si udělal studii, zda má ta dráha smysl,“ říkal například učitel hudby Vladimír Rolčík. „Autem sem jedu s dvacetiminutovým předstihem. Vlakem, který pojede třicetikilometrovou rychlostí, sem dojedu za hodinu. Navíc s sebou vozím různé hudební nástroje a už se vidím, jak někde s nimi čekám ve vánici půl hodiny na vlak,“ pouštěl se do úvahy, proč by měl při dopravě do Černé měnit auto za vlak. „Zkrátka je to naprostá hovadina,“ uzavřel svou řeč za všeobecného souhlasu.

Projekt nazvaný Šumavské elektrické dráhy vznikl v roce 2003. Je zaměřený na modernizaci tratí v Jihočeském kraji a jeho součástí je také zavedení elektrického vláčku, nebo-li vlakotramvaje, která bude v půlhodinových intervalech pendlovat po trati mezi Lipnem a Černou v Pošumaví. A naváže na vlakové dráhy v Lipně nad Vltavou a v Hůrce. Vlak má jezdit rychlostí zhruba 35 km v hodině, v místech, kde to jde, i rychleji. Cílem je napomoci rozvoji turistického ruchu i místních podnikatelských aktivit a zlepšit dopravní obslužnost v oblasti, která je nyní katastrofální.

Studie byla projednávána se všemi obcemi, na každé z nich bylo, kudy si koridor budoucí dráhy přes svůj katastr povede. Černá v Pošumaví tehdy zamítla variantu vedoucí podél silnice přes centrum obce a k nové variantě směrem na Radslav se nevyjádřila. Její mlčení se bralo jako souhlas. A toto pochybení se Černé stalo osudným.

ak jsme již několikrát informovali, lidé v Černé slibovaným kladům ekologické dráhy nevěří. Obávají se, že oblast na břehu Lipna přijde o svůj klid, krásný krajinný ráz a že někdo chce současné majitele připravit o lukrativní pozemky. Navíc je blokuje stavební uzávěra ve vytýčeném koridoru. Zdálo se, že ani sobotní jednání s hejtmanem je nepřesvědčilo o opaku.

Nicméně Jiří Zimola jednání shrnul do důležitého závěru: „Současný koridor o šířce 200 metrů co nejdříve zúžete. Tím se v něm odblokuje stavební uzávěra a bude dán prostor lidem, aby si mohli zajít na hornoplánský stavební úřad a řešit si svoje přístavby a další věci. A souběžně s tím hledejte novou variantu koridoru, třeba tu trasu podél silnice, pro kterou se starostka při nedávném jednání se starosty Svazku Lipenských obcí vyjádřila. Jak jsem slíbil, my na kraji vám s tím opravdu pomůžeme. My také nemáme zájem někomu tady likvidovat pozemky.“

Navzdory tomu mluvčí odpůrců dráhy Vladimír Cnota není spokojen: „Po dnešním jednání to vidím špatně ohledně nějakého konsenzu. Ten nastaven nebyl. I tady se objevily úskočné manévry, které známe a se kterými se ze strany kraje potýkáme už zhruba čtyři pět měsíců a nebere to konce. Budeme čekat na to, až se opravdu stane to, co říkal pan hejtman a doufáme, že dodrží slovo.“

Co nyní podnikne obec? „Teď na základě rozhodnutí lednového zastupitelstva podáme správní žalobu a budeme čekat, co se bude dít dál,“ říká starostka Iva Pekárková. „ My přemýšlíme pouze o variantě koridoru podél hlavní silnice. Byla jsem xkrát na krajském úřadě, kdy jsem chtěla koridor posunout, přišla jsem se třemi variantami, ale vždy mi řekli, že jsou možné úpravy pouze v koridoru. Dnes poprvé zaznělo, že je možné posunout i koridor. Já sama to rozhodnout nemohu, musíme nad to znovu sednout se zastupiteli a vymýšlet nové varianty.“

alt

alt

Foto:      obr.1 –  Bylo plno :  Lidí přišlo na setkání s hejtmanem více než dvě stovky

                 obr. 2 – Zástupci obce: starostka Irena Pekárková, zastupitel Pavel Molák a Ing. Milan Strnad

2/ Potřebujeme změnu rychle

Vladimír Cnota,

zástupce odpůrců dráhy

 

„My potřebujeme rychle jednat. Tady například o sto metrů dál stojí staré polorozpadlé chatky. Měly se demolovat, měly se tam stavět apartmánové chaty, vizualizace je tam u toho vystavená. Ty chaty jsou zaplacené, stály osm milionů, a ty se teď jenom kvůli tomuto koridoru a stavební uzávěře, která v něm platí, nemohou postavit na jejich místo.

Takových aktivit je tu několik. Jsou rozpracované, jsou do nich vloženy desítky milionů a teď se z toho nemůže dělat vůbec nic. A k tomu navíc má ještě ke všemu pod těmi chatami jezdit vlak. Podle inženýra Babiče, který projekt dělal, sem k Racku má jet ten vlak osmdesátikilometrovou rychlostí, tady dál má jet padesátkou. Říkal mi to zpracovatel, tak budu věřit zpracovateli a ne jihočeským drbům o tom, že to má jezdit třicítkou. V projektové dokumentaci jsou dokonce ještě větší rychlosti: 100 až 120 km za hodinu.

Pro nás je východisko doufat, že eventuálně, když nám nevyjde správní žaloba, kraj v příštím roce splní svoje slova a koridor odstraní a přeplánuje. Správní žalobu podají soukromí vlastníci společně s obcí. Soukromí vlastníci, jimž jsou navrženy demolice. K demolici je určeno deset objektů. Podívejte se, projekt je z roku 2008, tady vidíme červený nápis: demolice chatek u vily Bohemia. Po roce 2008 obec námitky k trase koridoru podávala.

K tomu je také třeba říci, že projekty jsme získali až po schválení zásad územního rozvoje. Do té doby nám paní Řežábková tvrdila, že žádné projekty nemají, s tím se prý rozloučili spolu s bývalým hejtmanem. Takže ty jsme získali až po nabytí právní moci, a ne od Jihočeského kraje, ale přímo od firmy IKP.“

alt

Foto:  na snímku Vladimír Cnota

3/ Dráha znamená jednoznačně přínos

Zdeněk Zídek, starosta Lipna nad Vltavou a předseda Svazku Lipenských obcí

 

„Projekt ŠED vidím jednoznačně pozitivně. Skutečně to není nový projekt. Tato studie, která navazovala na projekt rozvoje v rámci Velkého územního plánu Šumavy, vznikala v letech 2005 až 2008. Celé tři roky se projednávala s každou obcí jednotlivě. Každá obec si skutečně mohla vést železniční trasu, kudy chtěla. Variant vždy bylo vícero. Tady v Černé v Pošumaví se to zanedbalo. Komunikace s lidmi je tu špatná. Lidé dostávají až lživé informace. Nedokážu to pochopit, je to opravdu zvláštní.

Ale přínos dráhy je podle mne neoddiskutovatelný. Já bych odpor lidí z Černé bral, kdyby argumentovali tím, že se jim tady žije dobře a nechtějí nic měnit. Ale když pobrekávají, nám se tady žije špatně, nikdo tady není, sezona se zkracuje což tu od lidí zaznělo a přitom ani nepřemýšlejí o takovýchto projektech?

Jejich argumenty dnes byly hodně emotivní. Lidé dostali informace, že se jim budou bourat nemovitosti, že nebudou moci stavět, že se nebudou moci rozvíjet, ale to není pravda.

Dráha nabídne spoustu možností. Propojí dosud nepropojená místa. Umožní spojit cyklotrasy do nových okruhů, zkombinovat cyklotrasy s lodní dopravou a železnicí. My nikdy nebudeme žádné horské nebo letní letovisko, Šumava je jaká je, a dráha turistům nabídne možnost vrátit se kdykoliv z různých míst do místa ubytování. Nabídne mnohem větší pestrost. A turisté skutečně pestrost a určité pohodlí vyhledávají.

Je jenom věcí Černé v Pošumaví, kudy trasu povede. Původně ji nechtěla vést přes centrum, my na Lipně ji naopak přes centrum obce vést chceme.

Navíc tato dráha nabízí propojení dvou již fungujících drah. Bylo by to skutečně velice komfortní obsloužení celé oblasti. Tiché, ekologické.

Slyšíte? Právě tu projela motorka. To byl rachot. Ten vlak má polovinu decibelů než ta motorka. A teď si vemte, že tu za půlhodinu projede tramvaj. Během té půlhodiny tu projede kolik aut, padesát? Co je lepší?“

alt

Foto:  na snímku Zdeněk Zídek

4/ Co by teď měla obec Černá udělat

DOPORUČENÍ OD DANIELY ŘEŽÁBKOVÉ.

 

Aby obec odblokovala ten 200 m koridor stavební úzávěru, je nutné , aby zpřesnila v územním plánu své obce zásady územního rozvoje v měřítku 1 : 50 000. Současně si obec může požádat zastupitelstvo kraje o vyjádření, zda bude souhlasit, pokud přinese prověřenou jinou trasu se změnou trasy. A měla by nalézt novou trasu a upřesnit ji. Aby bylo možné dát novou trasu do zásad územního rozvoje, musí to být trasa reálná, čili ne tlustá čára na mapě. Měla by být projednaná s vlastníky nemovitostí na trase. K tomu doplnit usnesení zastupitelstva, že tak to obec chce.

alt

Foto: Na snímku jsou chátrající chatky, které kvůli uzávěře není možné vyměnit za nové.

 

Českokrumlovský deník: Pondělí, 23. Duben 2012, Strana 1 a 3, Zuzana Kyselová / text a foto/