pátek 22 únor 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Je to pomsta, říkají v Černé

Pár dní poté, co podala Černá v Pošumaví žalobu kvůli koridoru chystané železnice, zrušili krajští úředníci obci územní plán

ZDENĚK ZAJÍČEK

Černá v Pošumaví

 Na začátku května podala Černá v Pošumaví správní žalobu na krajský úřad. Důvodem byla nespokojenost obce s chystaným koridorem Šumavských elektrických drah. O několik dní později krajští úředníci obci zrušili územní plán. Náhoda nebo shoda okolností?

Irena Pekárková, starostka Černé v Pošumaví tento postup vnímá jako schválnost. A není jediná. Pocit odvetné rány za žalobu tu má více lidí.

Daniela Řežábková, vedoucí oddělení územního plánování krajského úřadu, zas míní, že v územním plánu měla obec takové chyby, které není možné z hlediska stavebního zákona akceptovat.

Začala tedy mezi Černou a krajem válka, nebo se jedná skutečně jen o náhodu?

Stojí tu tvrzení proti tvrzení. Zkusme se na ně podívat zblízka:

Podle sdělení Daniely Řežábkové, vedoucí oddělení územního plánování, dostal krajský úřad před koncem loňského roku podnět k přezkoumání územního plánu Černé v Pošumaví. Autorka podnětu, údajně majitelka jedné z chat v Černé, si stěžovala, že jí obec nevyhověla v námitce proti územnímu plánu z roku 2009. „V rámci přezkumného řízení jsme zjistili, že územní plán byl skutečně vydán v rozporu se zákonem, proto jsme ho zrušili. Nic jiného nám ze zákona nezbývá,“ konstatovala Daniela Řežábková.

Soupis důvodů a připomínek je dlouhý. Pro ilustraci by mohly stačit tyto:

Při společném projednávání územního plánu nebyly obeslány všechny sousední obce ani dotčené orgány, nebylo v něm respektováno stanovisko krajské hygienické stanice ani Národního parku a CHKO Šumava. Obec v plánu vypustila po stanovisku krajského úřadu koridor pro plynovod. Dále pak nebyly vyhodnoceny všechny připomínky k němu, rozhodnutí o námitkách jsou podle zjištění úředníků krajského úřadu zmatečná nebo dokonce nepravdivá.

„Žádná z vytýkaných chyb není tak závažná, aby byl plán zrušen,“ míní starostka obce

Pokračování ze strany 1

„Například u jedné námitky je zde uvedeno: vyhovuje se, ale ve skutečnosti námitce vyhověno nebylo. Což se stalo například i v případě osoby, která podnět na zrušení plánu podala,“ uvedla další z důvodů Daniela Řežábková.

To, že někteří lidé mohou situaci brát jako vyřizování si účtů mezi krajským úřadem a Černou v Pošumaví Daniela Řežábková odmítla. „Není to záležitost politická, pan hejtman o ní ani neví. Je to čistě a jen postup úřední, který by nastal i kdyby obec postupovala kvůli Šumavským elektrickým drahám vstřícně.“

Jak si ale vysvětlit fakt, že v době, kdy plán vznikal, se k němu krajský úřad jako nadřízený orgán už vyjadřoval a prakticky titíž lidé, kteří jej dnes zakazují, dali tehdy plánu zelenou?

Starostka Irena Pekárková říká: „Všechny podklady má od nás krajský úřad od října loňského roku. Přezkum bych si představovala tak, že se úředníci dotáží, zdali na obci nemáme nějaké podklady, které bychom jim zapomněli předat. Namísto toho plán rovnou zakážou A nejzajímavější na tom je, že to udělali den před koncem tříleté promlčecí lhůty,“ uvedla starostka s tím, že podle autora územního plánu by se případné daly zcela jednoduše napravit, aniž by se plán musel rušit.

„Byť plán vykazuje nějaké chyby, řada z nich jsou chyby drobné. Žádná z nich by neměla být důvodem pro zrušení celého územního plánu,“ souhlasí jeho autor Jaroslav Daněk.„U řady vytčených chyb by bylo možné polemizovat, například o navržených regulativech,“ dodává Daněk s tím, že je schopen a ochoten řadu z argumentů krajského úřadu uvést na pravou míru.

Staronový plán

Jaké další možnosti má před sebou vedení obce? Územní plán je základem, bez něhož není možné v obci cokoliv postavit, změnit, rozvíjet. Jeho absence přináší lidem jen komplikace. Co tedy budou zastupitelé v Černé dělat? V zásadě mají podle Ireny Pekárkové dvě možnosti. Buď se vrátit k původnímu územnímu plánu, který platil před plánem zrušeným, nebo fungovat nějakou dobu bez něj.

„Přemýšlíme o tom, že se proti zrušení plánu odvoláme, byť se v odůvodnění uvádí, že se odvolat nemůžeme, protože nejsme účastníkem řízení,“ shrnula starostka s údivem nad právní formulací.

Českokrumlovský deník: Pátek, 18. Květen 2012