pátek 22 únor 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Vzpomínky na dobu nedávno minulou v obci u Lipna

Dovolte mi, abych dnešní článek věnoval vzpomínce na rok 1977, neboť právě před 35 lety jsem se podvolil k tomu, že se pokusím zachycovat historické okamžiky v životě obce Černá v Pošumaví.

Tehdy jsem se stal kronikářem obce, což bylo vlastně i z nutnosti, neboť můj zaměstnavatel postrádal v kádrových materiálech angažovanost v domovské obci, a tak společně s upřímným zájmem o tuto oblast jsem tak zabil dvě mouchy jednou ranou.

Úkolem historie je vlastně podchycení a určité hodnocení vzniklých událostí, a to přesným a pravdivým konstatováním, o což jsem se snažil ve svých zápisech. Dnešní pětatřicátníci, kteří se v tomto roce narodili, nemohou mít potuchy o tom, jak se tehdy žilo a v mnoha případech jsou pod vlivem neobjektivního a zkresleného výkladu. Často se hodně událostí překrucuje, něčím se chlubíme, za něco se stydíme, hodně věcí se takticky zamlčuje.

Právě proto bych rád poukázal na události roku 1977 v obci Černá v Pošumaví, neboť jsem byl přímým účastníkem a nic z toho, co se odehrávalo, si nevymýšlím. Tento rok byl pro celou obec poměrně velmi úspěšný, především ji proslavil oddíl jachtingu, neboť Tělovýchovná jednota, pod kterou patřil jachting, byla vyhodnocena jako nejlepší v rámci celé ČSSR. Byla oceněna především nesmírná aktivita při pořádání mistrovských závodů jak domácích, tak zahraničních. Na prvním místě ze 16 organizací v rámci okresu se umístil i Svazarm, jehož členové aktivně pracovali ve střeleckém, potápěčském a modelářském oddíle a zájem mezi mládeží byl značný.

Samotná obec Černá v Pošumaví se v soutěži MNV v okrese dostala na druhé místo a Občanský výbor Bližná byl dokonce první. Nelze v tom všem vidět jakési politické pozadí, i když uzavřené a splněné závazky hrály svou roli, ale práce na přeměnách, úklidech a pořádku byla skutečně vidět, zejména na Bližné.

V tomto roce byla dokončena nebo probíhala výstavba dvaceti rodinných domků, dále i domů v bytové zástavbě, rekonstrukce a výstavba obecního majetku.

Vynikajících výsledků dosáhlo tehdejších 113 zaměstnanců provozu Černá Státního statku. Bylo dosaženo nejvyššího výnosu obilovin v historii okresu Český Krumlov, nejvyššího výnosu stonkového lnu na Oborovém podniku Šumava a téměř všichni ošetřovatelé byli na čelných místech v dojivosti krav i přírůstcích dobytka.

V obci byla tehdy pravidelná ordinace obvodního, zubního, dětského a ženského lékaře, v rekreační sezoně zde byla stálá lékařská pohotovost s nepřetržitou službou.

Vedle samoobsluhy Jednoty byla v obci prodejna průmyslového zboží, prodejna zeleniny a prodejna masa, v Bližné, Mokré a na Muckově byly smíšené obchody.

V obci fungovalo kadeřnictví a holičství, knihařství, dřevařská dílna, kovodílna a sklenářství.

Ve škole se učilo celkem 82 dětí (dnes kolem 30), na dobré úrovni fungovala obecní knihovna, letní kino a služby MNV, které zajišťovaly svoz odpadů v celé lipenské oblasti a cestovní ruch.

Ke konci roku 1977 měla obec Černá v Pošumaví 920 obyvatel, což je zatím historicky nejvíce od roku 1946. V kronice jsem zaznamenal i maloobchodní ceny mnoha výrobků, například maso hovězí stálo 29 Kčs/kg, vepřové 30 Kčs, černé uhlí 26,20 Kčs/q, benzin 4,30 Kčs/l a například černobílý televizor 4200 Kčs. Měsíční plat byl na provoze Černá Státního statku v průměru 2 559 Kčs.

Rok 1977 byl ideální i z hlediska počasí. Roční období se střídala přesně podle kalendáře, počasí přálo jak zemědělcům, tak rekreantům, dětem i všem ostatním.

Ve srovnání s dneškem se život v obci podstatně změnil, především vzhled a ráz obce, ovšem nostalgie po mnoha vymoženostech tehdejší doby u řady pamětníků zůstává a myslím, že by nebylo dobrým nápadem tuto skutečnost zamlčovat a všelijak překrucovat.

Českokrumlovský deník: Čtvrtek, 26. Červenec 2012, Ing. František Záhora

alt

RODINNÉ DOMY V ČERNÉ. Snímek pořízený v roce 1977, na kterém je zachycena výstavba rodinných domů v dolní části Černé v Pošumaví. Foto: archiv Františka Záhory