pátek 22 březen 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Černá musí zaplatit statisíce

Generální finanční ředitelství požaduje po Černé v Pošumaví vrácení dotace z roku 2006 a zaplacení penále

ZDENĚK ZAJÍČEK

Černá v Pošumaví

 Do konce tohoto týdne bude Černá v Pošumaví chudší o jeden a půl milionu. Musí totiž vrátit jednu z dotací, kterou před léty získala. A k tomu navíc zaplatit pokutu.

Za problémem stojí a celým kamenem úrazu se stalo vybudování sociálního zázemí na kempinku Olšina z roku 2006.

Zprvu vše proběhlo v pořádku. Později ale zjistila kontrola finančního úřadu, že obec měla porušit zákon v několika položkách a kromě jiného tím také porušila rozpočtovou kázeň. V aktuálním odůvodnění Generálního finančního ředitelství se mimo jiné praví:

„Daňový subjekt (myšleno obec) nedodržel poskytovatelem stanovenou výši vlastních zdrojů a termín pro předložení závěrečného vyhodnocení akce. Dále při čerpání prostředků ze státního rozpočtu porušil ustanovení zákona o veřejných zakázkách tím, že neoprávněně rozdělil veřejnou zakázku, přestože (rozdělené části) spolu prokazatelně souvisely věcně, časově i místně. Nevyloučil z otevřeného zadávacího řízení uchazeče, který se neprokázal kvalifikací a následně mu ji přidělil.“

Vše se podle současné starostky Ireny Pekárkové odehrávalo ještě za bývalého vedení obce. Ta se nyní postupně proti postihu odvolávala k vyšším instancím, ale výsledek se změnil jen částečně.

Úřad nakonec svůj verdikt přece jen zmírnil a namísto navrácení původní dotace ve výši 2,29 milionu a k tomu zaplacení navíc prakticky stejně vysokého penále, což by dohromady zatížilo obecní kasu pěti miliony, požaduje méně. Černé prominuly podstatnou část platby a obec musí nyní zaplatit dohromady pouze 1,5 milionu. I to je pro Černou v Pošumaví hodně. A proti tomuto verdiktu už není odvolání. Jak dodala Irena Pekárková, vydají se tím takřka poslední rezervní peníze. „Letos už ani hřebík nezatlučeme,“ dodala starostka s výhledem na prázdnou kasu.

Kdo za tuto situaci nese odpovědnost? Ti oslovení krčí rameny. Část místních současných zastupitelů je totiž stejná, jako v minulém období, přesto podle Pekárkové o problému nevěděli. „Existovala výběrová komise. Ale co mi bylo kdy k věci sděleno, hlavní slovo má vždy statutární orgán, což je starosta. Když já dnes podepíši nějakou dotaci, tak například za pět let, když přijde kontrola, budu za ni zodpovědná stále já,“ shrnula pochmurný výhled Irena Pekárková. Deník tedy oslovil bývalého starostu Jana Voldřicha, ten se ale k věci zcela odmítl vyjádřit. Bez zajímavosti není, že celé vyúčtování už prošlo dvěma kontrolami. Ta první, ministerská, podle Pekárkové nic nenašla. Teprve druhá, z finančního úřadu, objevila citované nesrovnalosti.

Aby toho nebylo málo, finančnímu úřadu musí Černá v Pošumaví odvést i 400 tisíc, které dostala vyplacené z přerozdělených daní na zálohách. Zdejší občané a firmy totiž na daních nakonec odvedli méně, než se předpokládalo a tak i tyto peníze musí obec vrátit.

Českokrumlovský deník: Úterý, 25. Září 2012, Strana 2

Letošek v Černé:

 Na jaře se podstatná část obyvatel začala bránit chystanému koridoru Šumavských elektrických drah. To vyvrcholilo v podání žaloby. Krajský úřad také zrušil obci územní plán, kvůli chybám, které obsahoval.

 

 

  


GLOSA

O dotaci

ZDENĚK ZAJÍČEK

Utrpěli jsme dotaci,“ říkává jeden ze starostů, které jsem za poslední léta poznal. A je to mnohdy pravdivé tvrzení. Ono totiž splnit všechny podmínky související s udělenými penězi není jen tak. A to se kolikrát stalo, že problémy začaly aniž peníze či smlouva o dotaci ještě dorazily. Vzpomeňme na neslavnou pátou výzvu ROPu a zastavené práce ve Velešíně nebo v Kaplici. Natož poté. Přijde donátor, zkontroluje, uzná, proplatí. Přijde jeden úřad, zkontroluje, uzná, odejde. Přijde další úřad a ejhle, našla se chyba. A máte o konce klidného spaní postaráno. Co když přijde další kontrola a zjistí, že podpis, který měl být na formuláři A 24 dole, měl být možná na straně 76 nahoře? A pak se nechte zvolit a něco takového odhlasujte. Tedy alespoň na komunální úrovni máte zaděláno na problém. Zcela jinak je tomu v parlamentu, kde takové hlasování kryje imunita.