pátek 22 březen 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Na dopravu ledu měl pivovar pět párů koní, v zimě vypomáhali sedláci s povozy

Černá v Pošumaví

Knížecí pivovar v Černé v Pošumaví skončil výrobu v roce 1947, takže není lehké najít v Černé někoho, kdo by pamatoval doby, kdy se pivovar zavážel ledem.

„V té době jsem v Černé ještě nebyl,“ říká kronikář obce František Záhora. „A předpokládám, že tu dobu nepamatuje ani nikdo z několika současně žijících dosídlenců.“

A tak František Záhora nahlédl do obecní kroniky a do Farní kroniky Schwarzbach. „Pivovar v Černé v Pošumaví založil v roce 1568 Jakub Krčín. Současně vyměřil pod pivovarem dva rybníky, které svou velikostí měly předčit i rybník Olšina, ale vzhledem k tomu, že rybník byl v té době vrácen klášteru ve Zlaté Koruně, tak se Krčínův záměr neuskutečnil,“ začal kronikář pohled do minulosti.

Pro získávání ledu za účelem správného vyzrání a chlazení piva se pro pivovar v Černé využíval rybník v Jestřábí a rybník u Nového mlýna, nebo-li u dnešních Jam. A příležitostně i právě Olšovský rybník.

„K dopravě ledu z těchto rybníků pivovar vlastnil pět párů koní, přes zimní období ale vypomáhali také někteří sedláci z Černé se svými povozy,“ pokračoval kronikář.

Pak se před rokem 1880 založil u pivovaru v Černé takzvaný dolní rybník o rozloze 1150 m² a kolem roku 1880 rybník horní s rozlohou 1 650 m², takže pivovar led těžil z vlastních zdrojů.

Kvůli stále vzrůstající výrobě piva a rovněž pro rozmary počasí, kdy rybníky dostatečně nezamrzly, bylo nutno vystavět sklepy pro zabezpečení dostatečných zásob ledu. Začátek výstavby nových pivních a ledových sklepů spadá do období let 1859 až 1860.

„Prameny uvádí, že v roce 1931 bylo k dispozici šest sklepních prostor s celkovým obsahem 5 000 m³, které byly naplněny ledem z obou pivovarských rybníků,“ vyčetl František Záhora. „Celkově pivovar potřeboval množství rovnající se 400 až 500 železničních vagonů. Pro zajištění tohoto množství přijímal pivovar čtyřicet dělníků, kteří led těžili a zaváželi do pivovaru.“

Náklady na zásobení pivovaru ledem se pohybovaly od 10 do 20 tisíc korun. (zuky)

Českokrumlovský deník: Pondělí, 20. Leden 2014