pátek 22 únor 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

NAUČNÉ STEZKY NA ÚZEMÍ OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ


alt

Zhruba před rokem vyšel v Českokrumlovském deníku můj článek o možnosti vytvořit kolem stávajících cest a cykloturistických tras naučné stezky, kde by na upravených panelových tabulích byly zveřejněny základní informace o místech, kterými turista v danou chvíli prochází. V obci Černá v Pošumaví najdeme mnoho míst, která můžeme bez povšimnutí projít, ale o kterých se také můžeme dozvědět spoustu zajímavostí. Byl jsem proto požádán, abych připravil základní materiály a doplnil je vhodnými fotografiemi z daného místa. Jako první byla vybrána trasa vycházející z obce Černá v Pošumaví přes Slavkovice, Muckov a zpět přes Pláničku do Černé.

Vytvořit tuto stezku se tedy podařilo a na celé trase dlouhé sedm kilometrů najdeme deset zastavení, každé se stručným popisem nejbližší zajímavosti. Jedná se jak o přírodní rezervaci, přírodní památky, ale především o řadu sakrálních památek, Božích muk a křížů. Turista přijíždějící do obce většinou navštíví spíše rekreační areál v oblasti od mostu až po Jestřábí, zdálo by se tedy, že místa vzdálenější, což je právě kolem Slavkovic, Muckova, Jam a dalších, jsou opomíjena. Ale není tomu tak, při několikerém průchodu touto novou naučnou stezkou jsem se přesvědčil o poměrně slušném množství do pedálů šlapajících turistů. Informační panel bude pro ně nejen místem malého odpočinutí, ale i zdrojem poučení a u některých míst i možností odbočení na odkazovaná místa a seznámení s nimi. Informační panely ve spolupráci s obcí připravili v Ateliéru Frymburk, jejich ukotvení na daná místa provedli zaměstnanci veřejných služeb obce. Ovšem zdaleka to nebylo jednoduché, zejména vyřešení vztahů s vlastníky pozemků, což se projevilo především u zastavení číslo 10, kaple Anderle před Černou, kde je postavení panelu, i vzhledem k bezpečnostní dopravní situaci, problematické. Souběžně s touto trasou se pracuje na dalších dvou okruzích naučných stezek. Jedna bude kopírovat současnou z Černé do Muckova, ale odtud povede přes Hubenov do Mokré s cílem u dědičné štoly Josef za rekreační oblastí Na výsluní. Druhá trasa povede z Černé přímo na Mokrou a opět ke štole Josef, anebo může být zkrácena podle informací daných na panelu. I tyto dvě trasy jsou z hlediska historického, přírodního i církevního neméně zajímavé. Rozvoj naučných stezek bude pokračovat i v dalších místech obce, což jistě přispěje k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Nedávno získané Čestné uznání obce za podporu cestovního ruchu v soutěži Vesnice roku je tedy ve správných rukách.

Českokrumlovský deník,Fr.Záhora, 21.6.2014