úterý 23 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

Firmy zajišťující svoz a likvidaci odpadu

FCC České Budějovice s.r.o. - provoz Frymburk
Firma zajišťující pro obec svoz a  likvidaci komunálního odpadu.
Mobil: 602 351 867

tel.:   380 735 800
provoz Frymburk
382 79

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.fcc-group.cz

Veřejně prospěšné služby Vladimír Marek
Vývoz septiků a žump.
tel.: 380 744 206
Černá v Pošumaví
382 23 Černá v Pošumaví
Fax: 380 744 206
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sběrný dvůr Hořice na Šumavě

Sběrný dvůr se nachází v areálu obecních dílen.

Pavel Peroutka, + 420 725 785 422, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Otevírací doba sběrného dvora po celý rok:

Středa                                               14:00 – 16:00

Sobota                                              09:00 – 11:00

Jak třídit odpady

Využitelné typy odpadů
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný odpad v blízkosti vaší domácnosti. Podívejte se pozorně na samolepky na těchto kontejnerech.

Obecně patří do kontejnerů na tříděné odpady toto:

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Do kontejnerů na plasty neodhazujte odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy – tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

OBJEMOVÉ ODPADY
To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete buďto odvézt na sběrný dvůr nebo v těch obcích, kde sběrný dvůr není, bývají několikrát do roka přistavovány velké kontejnery (v naší obci 2x do roka - jaro a podzim).

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr! Nevhazujte nebezpečné odpady do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny.
Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.
 

Kam s odpady

Využitelné druhy odpadů (plasty, sklo, papír) třiďte a odnášejte do kontejnerů na tříděné odpady (viz dokument Seznam stanovišť separovaného a domovního odpadu).
Objemné odpady, tj. ty, které se nevejdou do popelnice (např. starý nábytek, koberce, linoleum, domácí elektrická zařízení), odevzdávejte v nejbližším sběrném dvoře případně v rámci mobilního sběru těchto odpadů organizovaného 2x do roka obcí
Nebezpečné odpady, tj. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby od chemikálií apod. v nejbližším sběrném dvoře případně v rámci mobilního sběru těchto odpadů organizovaného 2x do roka obcí.

Sběrna nepotřebných elektrozařízení
Řešíte problém kam se starým a nepotřebným televizorem, ledničkou, sporákem a dalším již pro vás nepotřebným elektrozařízením?
Žádný problém - odevzdáte ho bezplatně do „SBĚRNY NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ"
Sběrna v obci funguje od 10.8.2007 v areálu bývalé sodovkárny - jeden z bývalých řadových domků před hasičskou zbrojnicí.
Vyřazené elektrospotřebiče  můžete odkládat každou sobotu  od 8 - 9 hodin přímo do sběrny - dveře jsou označené „SBĚRNA NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ",  nebo po dohodě s pracovníky obecního úřadu a místního hospodářství.
Telefonické kontakty jsou - 380 744 062, 724 860 075
Elektrozařízení se odevzdává kompletní, aby bylo možné zajistit jeho ekologické využití a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí

Co se všechno odebírá? Je to celkem 10 skupin elektrozařízení:

Skupina 1 :   Velké domácí spotřebiče
Skupina 2 :   Malé domácí spotřebiče
Skupina 3 :   Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
Skupina 4 :   Spotřebitelská zařízení
Skupina 5 :   Osvětlovací zařízení (nebezpečný odpad - patří do sběrného dvora)
Skupina 6 :   Elektrické a elektronické nástroje
Skupina 7 :   Hračky, vybavení pro volný čas
Skupina 8 :   Lékařské přístroje (s výjimkou implantovaných a infikovaných výrobků)
Skupina 9 :   Přístroje pro monitorování a kontrolu
Skupina 10 : Výdejní automaty

Všichni občané (fyzické osoby), mohou použitá zařízení bezplatně odevzdat na výše uvedeném místě.

Kuchařka - jak s odpady v Černé v Pošumaví


Zde najdete užitečné informace, jak třídit a likvidovat odpady a jak postupovat, aby to pro Vás bylo snadné a pro obec Černá v Pošumaví co nejlevnější, protože to co je levné pro obec je výhodné i pro nás obyvatele.
 

Kontakt na nejbližší sběrný dvůr
Sběrný dvůr Český Krumlov
Služby města Český Krumlov s. r. o., v provozní budově skládky S-OO, areál Pinskrův dvůr, Sběrný dvůr obce – odpady O a N, směrem na Kaplice, za nemocnicí doleva
Provozní doba: skládka: PO–PÁ 6–15.30,sběrný dvůr: PO a ST 15.30–18, SO 10–16
Tel.: 380 712 177
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.smck.cz

Seznam stanovišť na odpad

Vzory smluv

Smlouva o využití systému zavedeného obcí Černá v Pošumaví pro nakládání s komunálním odpadem.

Žádost o uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí Černá v Pošumaví pro nakládání s komunálním odpadem.

Dokumenty

Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů.

Odkazy

Třídění odpadů v Jihočeském kraji
www.jihoceske-trideni.cz/
Jak třídit odpad
www.jaktridit.cz
EKO-KOM, a.s
www.ekokom.cz
Autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů
Kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními a jejich recyklaci
www.retela.cz
Kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními a jejich recyklaci
www.elektrosrot.cz

SOUTĚŽ JIHOČEŠI TŘÍDÍ ODPADY 2017

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka