úterý 23 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

A když je zakázán lov na Lipně, tak si můžete ulovit rybu u nás   

www.Rybníky.cz

O rybářském revíru
Lipenské jezero u Černé v Pošumaví spadá do rybářského mimopstruhového revíru 421200 Vltava 30-32 – ÚN LIPNO.

Délka: 38,0 km
Rozloha: 4 870,00 ha

Tento revír se rozkládá od hráze ÚN LIPNO až k silničnímu mostu v Nové Peci. Všechny přítoky jsou chovné - lov ryb je zde zakázán. Hlubinná přívlač je povolena pouze z plavidla poháněného lidskou silou (vesla). Při lovu na nástražní rybičku smí být použita pouze celá rybička, jejíž délka je minimálně 20 cm, zákaz lovu na části rybiček. Zákaz používání dvou bójek pevně spojených spojkou. Zákaz čeřínkování. Lov z plavidel, zavážení nástrah i návnad a hlubinná přívlač je povolena. Platí zákaz používání dvou bójek pevně spojených spojkou.

Lov ryb je zakázán:

• do vzdálenosti 100 m od hráze nádrže po obou březích,
• z pevných i plovoucích přístavišť a ze zařízení veřejné lodní dopravy,
• v ústí potoka Olšina ve Žlábku od 25. 3. do 20. 4. (včetně), a to od vyústění betonových rour po konec rákosového poloostrova (50 m) – zde je trdliště bolena. Zákaz platí i pro lov z plavidel. V úseku nad betonovými rourami po hráz rybníka Olšina je celoroční zákaz lovu ryb. Bolen dravý nemá na revíru stanovenou nejmenší lovnou míru ani dobu hájení.
• v Kyselovské zátoce naproti Dolní Vltavici a v zátoce Hadí Luka naproti Jenišovu včetně lovu z plavidel - chráněné rybí oblasti. Oblasti jsou vymezeny na břehu cedulemi a na vodě v období duben - listopad bójemi bílé barvy.

Používání plovoucích a jiných předmětů označujících krmná místa je zakázán. Je zakázáno přechovávání úlovků v přítocích do Lipna, mimo vezírek nebo haltýř. Platí zákaz lovu ze sportovních lodí včetně plachetnic a zákaz vstupu na pozemky územních obvodů vyznačených tabulemi.

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

Vyskytují-li se v mimopstruhovém rybářském revíru také ryby lososovité, může si osoba provádějící lov vedle úlovku uvedeného v odstavci 2 přisvojit jen 3 ks ryb lososovitých, pokud celková hmotnost denního úlovku nepřesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.

Druhy ryb v revíru

Ryby, které se dají chytit na Lipně:

• štika obecná (nejmenší lovná míra: 50cm)
• candát obecný (NLM: 45cm)
• kapr obecný (NLM: 40cm)
• síh severní maréna (NLM: 25cm)
• mník jednovousý (NLM: 30cm)
• pstruh duhový (NLM: 25cm)
• úhoř říční (NLM: 45cm)
• okoun říční
• sumec velký (NLM: 90cm)
• cejn obecný
• lín obecný (NLM: 20cm)
• amur bílý (NLM: 50cm)

Denní doby lovu ryb a hájení

Denní doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci  od 7 do 18 hodin
v měsíci březnu od 5 do 21 hodin
v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin
v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin

 

Doby hájení ryb v rybářském revíru

Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni:
• pstruh obecný
• losos obecný (atlantský)

Od 16. března do 15. června jsou
a) v rybářském revíru hájeni:
• ostroretka stěhovavá
• parma obecná
• parma východní
• podoustev říční (nosák)
• jeseter, vyza

b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
• jelec jesen
• jelec tloušť

Od 1. ledna do 15. června jsou v mimopstruhovém rybářském revíru hájeni:
• bolen dravý
• candát obecný
• sumec velký
• štika obecná

Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní
Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská)
Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční
Od 1. ledna do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý

Povolenky
Místní povolenky se na revír ÚN LIPNO nevydávají.
Povolenku lze koupit v prodejné rybářských potřeb FOP v Černé v Pošumaví.
FOP Centrum - tiskárna a prodejna rybářských potřeb
mobil: 725 784 248
tel.:   380 744 248
Černá v Pošumaví
382 23 Černá v Pošumaví
www.fopcentrum.cz

Zajímavé odkazy

Jihočeský územní rybářský svaz
www.crscb.cz/
Český rybářský svaz
www.rybsvaz.cz/

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka