Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – Kvalita vody

7 června, 2024 | Aktuality

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

se sídlem v Českých Budějovicích

___________________________________________________________________________

 Kvalita vody na Orlíku se zlepšila, Radava má jedničku a Podolsko dvojku, dobrá kvalita je i v dalších koupacích oblastech

ČESKÉ BUDĚJOVICE 6. 6. – Prvního června v ČR začala oficiální koupací sezona. Vyhodnocení vzorků vody, odebíraných na začátku týdne ve stanovených koupacích oblastech jižních Čech, dnes potvrdilo oproti prvnímu květnovému měření zlepšení na Orlíku a dobrá jakost koupací vody je i v dalších sledových místech, jedničku dostal rybník Hejtman či voda na Lipně u Černé v Pošumaví.   

Koupací oblasti jsou stanoveny zákonnou normou a v Jihočeském kraji jsou dlouhodobě kontrolovány dvě koupací oblasti na Orlíku – Podolsko a Radava, tři koupací oblasti na Lipně – pláže u Lipna nad Vltavou, Černé v Pošumaví a v Horní Plané, a pravidelně se sleduje jakost vody i ve dvou vyhledávaných rekreačních rybnících Hejtman a Staňkovský rybník u Chlumu u Třeboně. Termíny kontrol jsou stanoveny monitorovacím kalendářem, k řádným odběrům dochází jednou za dva týdny a k mimořádným pak i mimo tyto termíny v případě, že rozbory vzorků vody v dané lokalitě nevyhověly stanoveným ukazatelům. Vzorky jsou pro zjednodušení hodnoceny stupněm 1 – 5, jednička znamená vynikající jakost vody ke koupání, pětka naopak zákaz koupání. Bližší informace k rozborům jsou k dispozici i na webu KHS Jihočeského kraje www.khscb.cz.

Aktuálně vykazuje velmi dobrou jakost voda na Orlíku, pomohl zřejmě vyšší průtok jihočeských řek po deštích. U Podolska je hodnocena stupněm 2 a voda je tu vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, kdy byla překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl a, u ATC Radava dostala voda jedničku,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Hodnocení stupněm jedna opět obdržel i rekreační rybníky Hejtman u Chlumu u Třeboně. Voda v sousedním Staňkovském rybníce dostala trojku, která znamená zhoršenou jakost vody. Je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se proto doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl a.

Kvalita vody na Lipně je aktuálně dobrá, dle platné metodiky je však hodnocení některých oblastí dotčeno vyhodnocením mikrobiologických ukazatelů sezón minulých. Voda u Černé v Pošumaví dostala jedničku a je vhodná ke koupání. Voda u pláže v Horní Plané byla hodnocena stupněm tři. Dle aktuálního rozboru je voda vhodná ke koupání. S ohledem na vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů za uplynulé koupací sezóny je však souhrnně hodnocena jako voda se zhoršenou jakostí, u níž je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se proto doporučuje osprchovat se čistou vodou. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou dostala též trojku. Je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se proto doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice a chlorofyl a.

Podatelna

ID Datové schránky: k7wbyar
E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
Telefon: +420 380 744 062

Obecní úřad

Černá v Pošumaví 46
382 23 Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Všechny kontakty

Úřední hodiny

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Úterý
Středa 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Čtvrtek
Pátek 07:30 - 11:00

Aktuální počasí

Černá v Pošumaví Počasí