Rybářské lístky

Rybáři

Jihočeský územní rybářský svaz
www.crscb.cz
Český rybářský svaz
www.rybsvaz.cz

Rybářské lístky / Fisching permints / Angelscheine

Rybářské lístky občanům ČR vydává obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt. Nelze vydávat lístky občanům s trvalým pobytem v jiných správních obvodech!

Pro občany s trvalým pobytem ve městě Horní Planá, obce Černá v Pošumaví a městyse Frymburk vydává rybářské lístky Městský úřad Horní Planá.

Pro cizince zdržující ve správním obvodu města Horní Planá (Horní Planá, Černá v Pošumaví, Frymburk) vydává rybářské lístky Městský úřad Horní Planá.

Občan ČR předloží:

 • platný občanský průkaz
 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na městském úřadě Horní Planá)
 • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)
 • úhradu správního poplatku (namístě)

Cizinec předloží:

 • cestovní doklad nebo jiný osobní doklad
 • vyplněnou žádost (k vyzvednutí na městském úřadě Horní Planá)
 • rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem nebo dříve vydaný český rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku
 • úhradu správního poplatku (namístě v Kč)
 • prokazuje-li se dokladem ze země, se kterou nemá Česká republika dohodu o právní pomoci, musí být rybářský lístek popatřen apostilační doložkou (např. Německo)

EN:

 • show your passport or other official identification
 • complete an application (available at the municipality Horní Planá)
 • show your existing fishing license (as such) issued by your native state, or a previously issued Czech fishing license, or an official document stating you are qualified for your first fishing license.
 • pay the administrative fee (CZK)

DE:

 • den Reisepass oder einen anderen Personalausweis vorzulegen
 • den Antrag auszufüllen (herunterladen oder abzuholen bei dem Stadtamt Planá Horní Planá)
 • eine Angelkarte, Lizenz oder ein ähnliches Dokument, die in dem Land ausgestellt wurden, dessen Staatsbürger man ist, oder die früher ausgestellte tschechische Angelkarte oder eine Bescheinigung über die erworbene Qualifizierung zur Ausstellung der ersten Angelkarte vorzulegen
 • die Verwaltungsgebühr zu entrichten (CZK)
 • Bürger von einem Staat, mit dem Tschechische Republik kein Abkommen über Rechtshilfe abgeschlossen hat, legen einen Angelschein mit einer Apostille vor. (z. B. Deutschland)

CENY / PREISE / PRICE

DOSPĚLÍ / ERWACHSENE / ADULT

1 ROK/ JAHR/ YEAR 100,- Kč
3 ROKY/ JAHRE/ YEARS 200,- Kč
10 LET / JAHRE/ YEARS 500,- Kč

DĚTI DO 15 LET – KINDER BIS 15 JAHRE – CHILDREN TO 15 YEARS

1 ROK/ JAHR/ YEAR 50,- Kč
3 ROKY/ JAHRE/ YEARS 100,- Kč
10 LET / JAHRE/ YEARS 250,- Kč

Bližší informace na:
Tel.: +420 380 724 421
Email: poplatky@horniplana.cz

Podatelna

ID Datové schránky: k7wbyar
E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
Telefon: +420 380 744 062

Obecní úřad

Černá v Pošumaví 46
382 23 Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Všechny kontakty

Úřední hodiny

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Úterý
Středa 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Čtvrtek
Pátek 07:30 - 11:00

Aktuální počasí

Černá v Pošumaví Počasí