Vyhlášky

Platné vyhlášky, směrnice a řády obce

Obecně závazná vyhláška obce Černá v Pošumaví 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška 2/2020 o nočním klidu

Řád veřejného pohřebiště obce Černá v Pošumaví

Obecně závazná vyhláška obce Černá v Pošumaví 1/2020, o místním poplatku za využívání a odstraňování komunálních odpadů.užívání a odstarňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Černá v Pošumaví 3/2019 o místním poplatku ze psů.

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Černá v Pošumaví

Systém náležité péče 11/2014

Obecně závazná vyhlaska č.1/2013 – Daň z nemovitosti

Nařízení obce Černá v Pošumaví č.1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 – Místní poplatky

Obecně závazná vyhláška č 7/2009 – Regulace hluku

Obecně závazná vyhláška č.6/2009 – Veřejný pořádek ,zábavná pyrotechnika

Obecně závazná vyhláška č.5/2009- Plakátovací plochy

Obecně závazná vyhláška č.4/2009 – Pravidla pro chov drobných zvířat

Knihovní řád

Obecně závazná vyhláška č.3/2009 – Pořádání sportovních a kulturních podniků

Tržní řád

Obecně závazná vyhláška Č.4/99 – Zimní údržba MK

Obecně závazná vyhláška – Požární řád obce

 

Svobodný přístup k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

ZÁKON 106/1999

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Formulář podání žádosti o informace zakona č. 106/1999 sb

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Manuál

Výroční zpráva dle § 18 zák č.106/1999 Sb

Podatelna

ID Datové schránky: k7wbyar
E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
Telefon: +420 380 744 062

Obecní úřad

Černá v Pošumaví 46
382 23 Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Všechny kontakty

Úřední hodiny

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Úterý
Středa 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Čtvrtek
Pátek 07:30 - 11:00

Aktuální počasí

Černá v Pošumaví Počasí