Územní studie a regulační plány

Územní studie krajiny Jihočeského kraje

Nahlížení

Návrh regulačního plánu Radslav  RP. 6

00_RP RADSLAV RP.6_Textová část 01_RP RADSLAV RP.6_Hlavní výkres 02_RP RADSLAV RP.6_Výkres veřejně prospěšných staveb 03_RP RADSLAV RP.6_Koordinační výkres 04_RP RADSLAV RP.6_Výkres širších vztahů 05_RP RADSLAV RP.6_Výkres záborů půdního fondu VYHLÁŠKA_návrh RP.6 Radslav

ÚZEMNÍ STUDIE Černá v Pošumaví Z.30 – ÚS.4

Veřejná vyhláška – ÚZEMNÍ STUDIE Černá v Pošumaví Z.30 – ÚS.4“

00_Černá v Pošumaví_Z.30_ÚS.4_textová část 01_Černá v Pošumaví_Z.30_ÚS.4_Hlavní výkres funkčního využití ploch 02_Černá v Pošumaví_Z.30_ÚS.4_Výkres urbanistické koncepce 03_Černá v Pošumaví_Z.30_ÚS.4_Výkres dopravní a technické infrastruktury 04_Černá v Pošumaví_Z.30_ÚS.4_Výkres širších vazeb

Regulační plán  č. 10 Jestřábí

00_RP Jestřábí_TEXT_čistopis 01_RP Jestřábí_Hlavní výkres 02_RP Jestřábí_Výkres veřejně prospěšných staveb 03_RP Jestřábí_Koordinační výkres 04_RP Jestřábí_Výkres širších vztahů 05_RP Jestřábí_Výkres záborů půdního fondu

Návrh REVIZE územní studie Černá v Pošumaví -lokalita 8.ÚS, plochy SO9,VP136

VYHLÁŠKA k návrhu ÚS Černá v Pošumaví_lokalita 8. ÚS_REVIZE

ÚS8_Černá v Pošumaví_00_TEXTOVÁ ČÁST

ÚS8_Černá v Pošumaví_01 sirsi vazby

ÚS8_Černá v Pošumaví_02 fcni vykres

ÚS8_Černá v Pošumaví_03 situaceÚS8_Černá v Pošumaví_04 dopr a TI

ÚS8_Černá v Pošumaví_05 majetkove vztahy

Návrh regulačního plánu č. 4 Radslav

Radslav RP_0_Textová část Radslav RP_1_Hlavní výkres Radslav RP_2_Výkres VPS a VPO Radslav RP_3_Výkres etapizace Radslav RP_4_Koordinační výkres Radslav RP_5_Výkres širších vztahů Radslav RP_6_Výkres ZPF

Regulační plán 5. RP pro plochy  B91, VP141 v k. ú. Černá v Pošumaví

Veřejná vyhláška00a_text_výroková část_5.RP_Mokrá 00b_text_odůvodnění_5.RP_Mokrá 01_hlavní výkres_5.RP_Mokrá 02_koordinační výkres_5.RP_Mokrá 03_výkres vlastnických vztah_5.RP_Mokrá 04_výkres technické infrastruktury_5.RP_Mokrá 05_výkres dopravní infrastruktury_5.RP_Mokrá 06_výkres VPS_5.RP_Mokrá 07_výkres ZPF_5.RP_Mokrá 08_výkres etapizace_5.RP_Mokrá 09_výkres širších vztahů_5.RP_Mokrá

ZMĚNA Č.1 regulačního plánu „ 1.RP“pro plochy B1, S07, 0S14, VP21, v k. ú. Černá v Pošumaví-   ÚPLNÉ ZNĚNÍ

1_Hlavní výkres

2_Výkres vlastnických vztahů

3_Výkres dopravní infrastruktury

6_Výkres VSP, VPO a etapizace

7_Výkres etapizace

RP Černá v Poš. 1.RP_úplné znění po zm. č. 1

ZMĚNA Č.1 regulačního plánu „ 1.RP“pro plochy B1, S07, 0S14, VP21, v k. ú. Černá v Pošumaví- FINÁLNÍ PODOBA

1_hlavní výkres

2_výkres širších vztahů

zm. 1 RP Černá v Poš. 1.RP_odůvodnění

zm. 1 RP Černá v Poš. 1.RP_srovnávací text

zm. 1 RP Černá v Poš. 1.RP_výrok

ÚZEMNÍ STUDIE  „Černá v Pošumaví 9.ÚS“

Černá v Pošumaví 9.ÚS

01_ŠV_Černá v Pošumaví 9.ÚS

02_UŘ_Černá v Pošumaví 9.ÚS

03_PR_Černá v Pošumaví 9.ÚS

04_DI+TI_Černá v Pošumaví 9.ÚS

05_MV_Černá v Pošumaví 9.ÚS

ÚZEMNÍ STUDIE Černá v Pošumaví – revize lokalita 2. ÚS

Revize 2.ÚS Černá v Pošumaví – zpráva

1 ŠV

2 UŘ

3 PR

4 DI+TI

ÚZEMNÍ STUDIE „ČERNÁ V POŠUMAVÍ –  lokalita 1. ÚS“

01_Protokol o možnosti využití územní studie Černá v Pošumaví 1. ÚS

03_ÚS Černá v Pošumaví 1. ÚS_text

03_ÚS Černá v Pošumaví 1. ÚS_1 Širší vztahy

03_ÚS Černá v Pošumaví 1. ÚS_2 Urbanistické řešení

03_ÚS Černá v Pošumaví 1. ÚS_3 Prostorová regulace

03_ÚS Černá v Pošumaví 1. ÚS_4 Dopravní a technická infrastruktura

03_ÚS Černá v Pošumaví 1. ÚS_5 Majetkoprávní vztahy

REGULAČNÍ PLÁN KYSELOV (11. RP) OV150, OV

Vyhláška 11 RP

0_Kyselov RP_Textová část

1_Kyselov RP_Hlavní výkres

2_Kyselov RP_Koordinační výkres

3_Kyselov RP_Výkres záborů PF

4_Kyselov RP_Výkres širších vztahů

1.RP pro plochy B1, SO7, OS14, VP21 v k.ú. Černá v Pošumaví

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – regulační plán 1.RP pro plochy B1, SO7, OS14, VP21 v k.ú. Černá v Pošumaví

1 RP TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

1 RP TEXTOVÁ ČÁST

1 RP HLAVNÍ VÝKRES

1 RP VLASTNICKÉ VZTAHY

1 RP DOPRAVA

1 RP VÝKRES ZPF

1 RP VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

1 RP VÝKRES ETAPIZACE

1 RP VÝKRES VSP

Územní studie „2.ÚS“ obce Černá v Pošumaví

Územní studie Černá v Pošumaví – Lokalita 2.ÚS

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

PROSTOROVÁ REGULACE

2B HV

Územní studie lokalita č.8 SO 9, VP136

ÚS Černá v Pošumaví lokalita č.8 SO

01 sirsi vazby

02 fcni vykres

03 podrobna situace

04 dopr a TI

05 majetkove vztahy

06 fcni vykres lodenice

07 situace lodenice

08 dopr a TI lodenice

Podatelna

ID Datové schránky: k7wbyar
E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
Telefon: +420 380 744 062

Obecní úřad

Černá v Pošumaví 46
382 23 Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Všechny kontakty

Úřední hodiny

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Úterý
Středa 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Čtvrtek
Pátek 07:30 - 11:00

Aktuální počasí

Černá v Pošumaví Počasí