Poplatek za odpady

27 prosince, 2022 | Aktuality

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu

Poplatek občané Černé v Pošumaví : 1 000 Kč/osoba ročně
Poplatek za rekreační objekt: 1000 Kč ročně

Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 30.6.

Poplatek uhraďte na účet číslo: 1523241/ 0100

Variabilní symbol: používejte z již dříve obdržených složenek 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte  380 744 017  mobil   722 952 487

p. Haberlandová

po případně napsat na email : pokladna@cernavposumavi.cz

 

PRAVIDLA PRO VYUŽÍVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA v Hořicích na Šumavě

 pro fyzické osoby přihlášené v obci Černá v Pošumaví a pro poplatníky místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zavedeného obcí Černá v Pošumaví Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2022 a

 Obec Černá v Pošumaví a městys Hořice na Šumavě jsou na základě vzájemné dohody partnery v oblasti nakládání s odpady a to konkrétně při využívání SBĚRNÉHO DVORA městyse Hořice na Šumavě, který byl vybudován a je provozován v Hořicích na Šumavě.

 Do uvedeného sběrného dvora v Hořicích na Šumavě jsou oprávněni odkládat vytříděný odpad poplatníci místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zavedeného obcí Černá v Pošumaví Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2022 tj.:

 I.

Fyzické osoby přihlášené v obci Černá v Pošumaví 

 II.

Vlastníci nemovitých věcí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Černá v Pošumaví

 ZA SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK:

 1.

Fyzické osoby přihlášené v obci Černá v Pošumaví se prokáží platným občanským průkazem, (či jiným dokladem), že údaj jejich místa pobytu je veden v obci Černá v Pošumaví

2.

Vlastníci nemovitých věcí, které jsou uvedeny shora pod bodem II. se prokáží platným písemným POTVRZENÍM obce Černá v Pošumaví, že jsou oprávněni sběrný dvůr městyse Hořice na Šumavě využít.

 V Černé v Pošumaví dne 1.6.2023

 


Dětská lékařka

Zdravotnická dokumentace    … Více

Podatelna

ID Datové schránky: k7wbyar
E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
Telefon: +420 380 744 062

Obecní úřad

Černá v Pošumaví 46
382 23 Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Všechny kontakty

Úřední hodiny

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Úterý
Středa 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Čtvrtek
Pátek 07:30 - 11:00

Aktuální počasí

Černá v Pošumaví Počasí